Translations:MC Template Messages/5/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Hej

Jeg reagerer på din venlige ansøgning om medlemsskab af The Document Foundation i egenskab af formand for|medlem af Medlemskabskommitteen. For at blive medlem af fonden kræves der et regelmæssigt engagement i et af dens projekter (LibreOffice eller Document Liberation).

Som fastsat i §10.1a i vore statutter[1] skal kandidaten allerede have bidraget i mindst 3 (tre) måneder.

Først efter 3 måneder med et bare lille engagement nu og da, kan du ansøge om medlemskab igen og indberette nogle beviser på, hvad der er gjort, for eksempel gennem det brugernavn, du har har på vore platforme, så vi let kan tjekke det og godkende.

ADVARSEL: Hvis du allerede var klar over dette, beder jeg dig undskylde og anmoder dig om at specificere om og hvilket bidrag, du har ydet.

Vær venligst også opmærksom på, at medlemskab er forbeholdt naturlige personer, jævnfør §10.1 i vore statutter, så du kan udelukkende ansøge om det for dig selv. Hvis du er i et firma, overvej venligst at lade det ansøge om en plads i Advisory Board (§13 i vore statutter).

Jeg vil sige dig mange TAK for din ansøgning og din interesse for os. Jeg håber snart at se en ny ansøgning fra dig vedlagt nyttig information for dens godkendelse.

[1] https://www.documentfoundation.org/foundation/statutes/