Translations:QA/BugReport/42/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Zaměstnat a/nebo naučit své vlastní vývojáře, aby pracovali na LibreOffice. Velmi rádi je budeme mentorovat: viz vývojářské stránky.
  • Financovat jednotlivce nebo společnosti, aby pracovali na konkrétních problémech - viz seznam certifikovaných vývojářů.
  • Kontaktovat nadaci The Document Foundation, aby vám vypomohla, pokud máte jen malé množství finančních prostředků a chcete spolupracovat, koordinovat nebo sdružovat své zdroje s ostatními ve stejné situaci a financovat konkrétní opravy nebo vylepšení.