Translations:QA/BugReport/73/tr

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
    • Eğer alt bileşenin adı bir kelimenin bir bölümüyle karıştırılabilecek gibiyse (örneğin, UI ifadesi quit kelimesinin içinde geçmektedir) onu köşeli parantez içine alın
    • En fazla iki alt bileşen kullanın
    • Alt bileşenleri tam olarak olduğu gibi yazın ama konu satırındaki cümleye ekleyebilirsiniz. Örneğin; "WIKIHELP [UI] not available in all languages"
  • Problemi mümkün olduğunca kesin tanımlayın.