Translations:QA/BugReport/84/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  1. Verze OS/LibreOffice;
  2. číslovaný seznam reprodukovatelných kroků;
  3. kde je to vhodné, jednoduché přílohy;
  4. pozorované/očekávané výsledky.