Translations:QA/BugReport/Printing/10/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
    • [Ed. poznámka - Pomohlo by nám poskytnutí pokynů, jak nainstalovat tiskárnu PDF ve Win, Mac a Lin, protože to pravděpodobně testuje více architekturu tisku v LibreOffice než jakýkoli vestavěný mechanismus „Print to File“]