Translations:QA/BugTriage/3/tr

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Acil Öncelikli Hata Adımları

Bu bölümde doğru sırayla acil öncelik için gerekli adımları listelenir. Bu klavuz kısa ve öz olmayı hedefliyor, adımlardaki özelliklerle ilgili linkler bazı bölümlerde daha fazla bilgi sağlayacak. Acil öncelik işlemleri üç parçaya bölünebilir İlki "hazırlık", ikincisi "yeniden türetmesi üçüncüsü "önceliği"