Translations:QA/Bugzilla/FAQ/59/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Možné důvody, proč to nyní funguje
    • Pokyny k reprodukci chyby krok za krokem jsou příliš nejasné, takže jste provedli test odlišný od testu reportéra.
    • problém je skutečný, ale souvisí s konkrétní, dosud neznámou podmínkou. Váš test tuto podmínku nezahrnul.