Translations:QA/Bugzilla/Sanitizing Files Before Submission/37/tr

    From The Document Foundation Wiki

    Bu sorunun olası çözümlerinden biri için File:QA formulas sanitize.odt belgesine bakabilirsiniz. Bu belge aslında basit bir python betiğini içerir. Kullanabilmek için düz metin olarak dışa aktarın ve dosya uzantısını '.py' olarak değiştirerek makro dizinine kaydedin.