Translations:QA/Bugzilla/Sanitizing Files Before Submission/8/tr

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Bir elektronik belgedeki tüm bilgileri temizleyecek tek bir yöntem yoktur. Bir ODF dosyasındaki özel metinlerin ve üst verinin temizlenebileceği ve ardından hatanın tekrarlanabileceği gerekli yapının korunabileceği birden fazla yöntem mevcuttur.