Translations:ReleaseNotes/6.2/12/pl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

UI:

  • Przycisk "Następny" jest wyłączony w konsoli prezentacji kiedy osiągnie się ostatni slajd (arrow right goes ahead to the "end of presentation" slide) (Heiko Tietze) tdf#118443
  • Couple of text-related drawing styles were added (Heiko Tietze) tdf#94369