Translations:ReleaseNotes/6.2/189/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • izboljšani predogledi prosojnic, ko je potrebno (Jan Holesovsky – Collabora);
  • omogočeno umerjanje za upodabljanje pogovornih oken (Jan Holesovsky – Collabora);
Pridobitve spletnega HiDPI