Translations:ReleaseNotes/6.2/195/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Možnosti sledenja spremembam so bolj nastavljive (Ashod Nakashian – Collabora).
  • Izboljšave ravnanja s tipkami Mac / Alt (Tor Lillqvist – Collabora).
  • Izboljšano vedenje s koleščkom miške (Michael Meeks, Collabora).
  • Izboljšave ječe glede PDF, DNS, podpisovanja (Andras Timar, Jan Holesovsky – Collabora).
  • Izboljšano podajanje parametrov prek okolja za docker (Andras Timar – Collabora).
  • Izvedena poskusno okolje za aplikacijo gtk+ s ponovno rabo Online (Tor Lillqvist – Collabora).
  • Prilagodljivo, anonimizirano beleženje (Ashod Nakashian, Jan Holesovsky – Collabora).
  • Izboljšano beleženje z varnimi signali (Ashod Nakashian – Collabora).
  • Izboljšave nitenja za SocketPolling (Ashod Nakashian – Collabora).
  • Zaznava podatkov SSL na vratih ne-ssl in odgovarjanje/opozarjanje (Michael Meeks – Collabora).