Translations:ReleaseNotes/6.2/76/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Izvoz HTML ima možnost načina pisanja podnabora ReqIF za XHTML (objava na blogu; Miklos Vajna – Collabora).
  • Različne manjše izboljšave UNO API (objava na blogu; Miklos Vajna – Collabora).
  • LibreLogo, programski vmesnik za grafično oblikovanje in šolanje so doleteli preizkušanje enot, IDE in popravki in izboljšave prevajalnika, glejte objavo na blogu (László Németh – FSF.hu Foundation).
  • Samopopravek angleškega i'm -> I’m, i'll v I’ll itn.: zdaj popravek navedka ASCII v tipografskega (’) postavi predhajajoči posamezni mali i v veliko začetnico, tako kot v MSO, če je izbrani jezik besedila angleški (tdf#108423; László Németh – NISZ) (na voljo od izdaje LibreOffice 6.2.4 naprej).
  • Samopopravek angleške besede i' -> I’ z uporabo velike začetnice in zamenjavo apostrofa ASCII (tdf#108423; László Németh, NISZ) (na voljo od izdaje LibreOffice 6.2.4 naprej).