Translations:ReleaseNotes/6.2/86/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Odstranjen CopyGraphic (tdf#105262, Xisco Faulí).
  • Prejšnja dejanja glede velikosti tabele so bila enakomerna porazdelitev velikosti stolpca/vrstice in optimizacija (ki se je vedla kot pomanjšaj), tako da je dodano dejansko pomanjšanje, optimiziranje pa je spremenjeno. Optimiziraj vrstico se zdaj vede podobno kot porazdeli, kjer vsaka vrstica dobi višino najvišje vrstice. Optimiziranje pa je zasnovano na minimalni višini vrstice z največ vsebine. Poleg tega optimiziranje zagotavlja, da se tabela ne bo skrčila (temveč bo naraščala po potrebi). Optimiziraj stolpec se zdaj vede kot pomanjšanje, le da se širina tabele ne bo spremenila. Ves preostali prostor se proporcionalno porazdeli, tako da se ožji stolpci rahlo razširijo, široki pa veliko več (tdf#64242; Justin Luth, SIL).
  • Napredni meniji za dodajanje/spreminjanje menijev glave/noge lahko zdaj onemogočite z Vstavi ▸ Glava in noga ▸ Uporabi meni glava/noga (privzeto omogočeno) (tdf#118621; Heiko Tietze).
  • Besedilo, kodirano v UTF-8 in UTF-16, je zdaj mogoče shraniti brez BOM⁠Wikipedia logo v3.svg. (tdf#44291; Martin van Zijl).
Možnost je na voljo prek vmesnika (uporabite izvozni filter Besedilo – izberite kodiranje (.txt) v pogovornem oknu Shrani kot s potrjenim poljem Uredi nastavitve filtra), v pogovornem oknu nastavitev filtra:
Možnost BOM v pogovornem oknu filtra ASCII
kot tudi iz ukazne vrstice, npr.
soffice --convert-to \"txt:Text (encoded):UTF8,CR,,,false\" *.doc
kjer je »UTF8« kodiranje besedila; »CR« je nastavitev zaključka vrstic (veljavni možnosti sta še »LF« in »CRLF«); tretji in četrti prazni parameter za izvoz nista v rabi; »false« prepreč izpis BOM (»true« je privzet za izpis BOM).