Translations:ReleaseNotes/6.3/113/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Følgende PostMessage-metoder er blevet tilføjet for at tillade UI-tilpasning: (Samuel Mehrbodt, CIB)

  • Hide_Menubar/Show_Menubar - for at vise/skjule menulinjen
  • Remove_Button for at fjerne en knap fra menulinjen
  • Insert_Button har nu en parameter til specificere indsættelselsespositionen så vel som den UNO-kommando, der skal udføres ved et klik