Translations:ReleaseNotes/6.3/5/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
 • Undtagelsen i Autokorrektur for "Ord med TO BEgyndelsesbogstaver" er blevet udvidet til også at omfatte skift mellem store og små bogstaver i "Første ord i sætningen er med stort" og "Korrekt uregelmæssig anvendelse af cAPS lOCK". Dette betyder at du fremover undgår problemer med ord som mRNA, iPhone, fMRI. Reglen er blevt omdøbt til "Ord Med TO BEgyndelsesbogstaver eller sMÅ bEGYNDELSESBOGSTAV" tdf#121779 (Mike Kaganski - Collabora).
 • Tilføjet UNO-kommando .uno:TableCellBackgroundColor som tillader at sætte baggrundsfarve for en eller flere markerede tabelceller tdf#82504 (Jim Raykowski)
 • Tilføjet "Send disposition til klippebordet" i Navigator -> Højreklikmenu (Højreklik på overskrifterne) tdf#123395 (Wenzhe Pei).
 • Inputfelter til variabler Indsæt ▸ Felter ▸ Flere felter... ▸ Variabler ▸ Inputfelt kan nu redigeres på stedet, på samme måde som det allerede er muligt for inputfelter til funktioner Indsæt ▸ Felter ▸ Flere felter... ▸ Funktion ▸ Input-felt tdf#123968 (Michael Stahl, CIB)
 • Opdatering af stikordsregister og indholdsfortegnelser kan nu fortrydes, og ødelægger ikke længere rækkefølgen af ting du kan fortryde tdf#38703 (Michael Stahl, CIB)
 • Markering af tegne-objekter forankret til-tegn fungerer mere konsistent og brugervenligt nu og går ikke ned under Fortryd (Michael Stahl, CIB) core commit 28b77c89dfcafae82cf2a6d85731b643ff9290e5
 • Naturlig kopiering fra Calc til tabel i Writer (som blev introduceret i version 6.2, se tdf#37223) forbedring: Kun de synlige celler fra en filtrering bliver kopieret tdf#124646 (László Németh, NISZ)
Kun filtrerede rækker af data fra filtrering i Calc kopieres til tabel i Writer
 • Sidebaggrund (farve, farveovergang og fliselagt bitmapbillede) dækker nu hele siden og ikke kun området inden for margin tdf#33041 (László Németh, NISZ)
Farvet baggrund med hvid margin
 • Ny bund-til-top, venstre-til-højre skriveretning i tabelceller og tekstrammer, hvilket forbedrer samarbejdet med Word blog post 1 blog post 2 (Miklos Vajna, Collabora)
Ny btvh-skriveretning i Writer
 • Import af diagrammer fra DOCX drawingML grupperede figurer er nu muligt blog post (Miklos Vajna, Collabora)
Import of Microsoft drawingML group shapes in Writer

Tilføjet indstilling til Word-kompatibilitet af slutnoter tdf#124601, Tak til TU-Dresden for at gøre den forbedring mulig! (Miklos Vajna, Collabora)

 • Håndteret flydende tabeller ved import af Doc-filer i sidehoved/sidefod som Word gør tdf#124601, Tak til TU-Dresden for at gøre den forbedring mulig! (Miklos Vajna, Collabora)