Translations:ReleaseNotes/6.3/5/vi

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
 • Chức năng danh sách ngoại lệ “Words With TWo INitial CApitals” AutoCorrect đã được mở rộng để cũng được xem xét khi thay đổi trường hợp trong các tính năng “Capitalize first letter of every sentence” và “Correct accidental use of cAPS lOCK key”. Điều này cho phép tránh tự động viết hoa trong các từ như mRNA, iPhone, fMRI. Nó được đổi tên thành “Words With TWo INitial CApitals or sMALL iNITIAL” tdf#121779 (Mike Kaganski - Collabora).
 • Bổ sung lệnh UNO .uno:TableCellBackgroundColorđể cho phép thiết lập màu nền của một hoặc nhiều ô được chọn tdf#82504 (Jim Raykowski)
 • Bổ sung nút “Send Outline to Clipboard” vào Navigator 🡢 Context Menu (click chuột phải vào “Headings”) tdf#123395 (Wenzhe Pei).
 • Các trường biến đầu vào Insert ▸ Field ▸ More Fields... ▸ Variables ▸ Input field bây giờ có thể được chỉnh sửa nội tuyến, theo cách tương tự như đã có thể cho các trường nhập hàm Insert ▸ Field ▸ More Fields... ▸ Functions ▸ Input field tdf#123968 (Michael Stahl, CIB)
 • Index/Table của Contents Update hiện đã có thể Undo/Redo enabled và không còn xóa ngăn xếp Undo tdf#38703 (Michael Stahl, CIB)
 • Lựa chọn các đối tượng drawing được neo tại ký tự hoạt động ổn định hơn và thân thiện với người dùng hơn và không gặp sự cố khi Undo (Michael Stahl, CIB) core commit 28b77c89dfcafae82cf2a6d85731b643ff9290e5
 • Bản sao gốc từ Calc vào bảng văn bản Writer (được giới thiệu trong LO 6.2, xem tdf#37223) được cải tiến: chỉ các ô hiển thị của bộ lọc được sao chép và dán tdf#124646 (László Németh, NISZ)
Chỉ các hàng được chọn của dữ liệu Calc được sao chép vào bảng Writer
 • Nền của trang (màu sắc, gradient và tiled bitmaps)hiện đang bao phủ toàn bộ trang, không chỉ trong lề trang tdf#33041 (László Németh, NISZ)
Trang được tô màu không có lề trắng
 • Hướng viết từ dưới lên trên, từ trái sang phải trong các ô bảng và khung văn bản mới, cải thiện khả năng tương thích với Word blog post 1 blog post 2 (Miklos Vajna, Collabora)
New btLr text direction in Writer
 • Nhập biểu đồ từ các nhóm shapes DOCX drawingML bây giờ có thể đăng bài blog (Miklos Vajna, Collabora)
  Nhập nhóm shapes Microsoft drawingML trong Writer