Translations:ReleaseNotes/6.3/53/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Det er nu muligt at anvende træk-og-slip med flere animationer i Impress for at omarrangere dem. (Brian Fraser) commit
  • Introduceret en ekspertkonfiguration 'WriteLayerStateAsConfigItem' med standardværdi 'true'. Hvis du ændrer den til 'false', skrives kun den synlige / printbare / låste tilstand af lag til ODF i overensstemmelse med styles.xml, ellers desuden til settings.xml. Du skal muligvis vælge 'false' for at undgå uoverensstemmelse, hvis du manipulerer lag via makroer. (Regina Henschel) commit
  • OOXML foruddefinerede figurer, som bruges af PowerPoint eller SoftMaker, havde nogle fejl i bevægelsen af håndtag ved forsøg på at ændre figurerne i LibreOffice. Figurens omrids bevægede sig i modsat retning af håndtagets bevægelse, eller håndtaget hoppede til et nyt sted ved berøring, eller håndtaget var slet ikke bevægeligt. Det er nu fastgjort til de fleste figurer. (Regina Henschel, tdf#115813, tdf#125126, tdf#125181, tdf#125445)
  • Forskellige forbedringer af importen af ​​SmartArt fra PPTX filer Blog post 1 Blog post 2 blog post 3 blog post 4 (Miklos Vajna, Collabora)
Microsoft-kompatibel formularmenu i Writer