Translations:ReleaseNotes/6.3/56/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Adskillige forbedringer af [$adobelink Tagged PDF] eksport med henblik på at forbedre tilgængelighed til fremstillede dokumenter og overholdelse af PDF-standarden, navnlig:

  • bedre opmærkning af punkt- og nummererede lister
  • eksport af billedtekst og beskrivelse (alt text)
  • billeder på dias-/sidebaggrund eksporteres nu som artefakter, der ikke annonceres af skærmlæsere

Dette arbejde blev sponsoreret af Blackboard Ally (Armin Le Grand, Katarina Behrens, CIB)