Translations:ReleaseNotes/6.4/141/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Den fuldstændige liste over fejlretninger i 6.4 og dens vedligeholdelsesudgaver kan findes her. Flere fejl og mangelende funktioner spores via metafejlen KDE tdf#102495.