Translations:ReleaseNotes/6.4/60/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
 • Dodana je funkcija izdelave kode QR (Shubham Goyal, GSoC; mentorja Thorsten Behrens in Samuel Mehrbrodt).
  • Za tvorbo kode QR v modulih LibreOffice (Impress, Draw, Writer in Calc), izberite Vstavi ▸ Predmet ▸ Koda QR.
  • Generator kode QR ima tri parametre.
  • URL/besedilo: besedilo, za katerega naj se tvori koda QR.
  • Poprava: izbor kompleksnosti kode QR. Bolj ko je koda QR kompleksna, lažje jo je ob iznakaženju obnoviti. Za daljše naslove URL je priporočljiva nastavitev "nizka".
  • Obroba: obroba okoli tvorjene kode QR.