Translations:ReleaseNotes/7.0/145/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Přidána možnost použít vlastní barvu RGB. Používá se syntaxe color rgb 0 100 0 { vaše_symboly } v editoru vzorců. Tato "barva" je dostupná také v panelu elementů tdf#40436 (Dante DM)
  • Přidán symbol Laplaceova operátoru tdf#47914 (Dante DM)