Translations:ReleaseNotes/7.0/152/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kot funkcionalnost samopopravkov od desne proti levi (RTL, angl. Right-To-Left) v madžarskem jeziku se besede, številke in nekatera ločila prečrkujejo v staro madžarsko pisavo (tudi Szekler/Székely), z vključitvijo smeri pisanja od desne proti levi z uporabo podpore kompleksne postavitve pisav v programu Writer (tdf#133589; László Németh). Oglejte si video o uporabi: madžarščina kot tudi dokument predloge stare madžarščine z vdelano staro madžarsko pisavo Noto (tdf#133589; László Németh).