Translations:ReleaseNotes/7.0/59/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Výchozí velikost dolního indexu je opět 8 %. Opraveno automatické určování polohy pro horní a dolní index v textových polích (editeng). Umístění pro textová pole s volbou "Autofit text" opraveno. Uživatelé mohou potřebovat opravit zvětšené horní indexy v prezentacích vytvořených od LO 4.1. tdf#80194 tdf#89849 (Justin Luth, SIL)