Translations:ReleaseNotes/7.0/92/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Izboljšave uvozno/izvoznega filtra XLSX

  • Izvoz v XLSX z imeni delovnih listov, daljših od 31 znakov (tdf#79998; Serge Krot, CIB).
  • Izvoz potrditvenih polj v XLSX (tdf#106181; Serge Krot, CIB).
  • Razrešena "napaka neveljavne vsebine" pri odpiranju izvožene datoteke XLSX z liki (tdf#133595; Serge Krot, CIB).
  • Implementiran je učinek žarenja na predmetih (tdf#101181; Tamás Bunth, Mike Kaganski, Collabora).
  • Implementiran je učinek neostrih robov na predmetih. Več o tem v tem zapisu na blogu (tdf#49247; Mike Kaganski, Collabora).
Neostri robovi predmetov