Translations:UI and Help files Content Guide/33/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

og klik på fanebladet på det ark, hvor du vil indsætte indholdet.

  • i dette eksempel skal du kun oversætte strengen Command mellem de to caseinline-mærker. Hvis du bruger en anden tast end Ctrl på tastaturet på dit sprog, skal du også ændre det (som på tysk tastatur, hvor tasten er mærket Strg) selvom det hører til <defaultinline>-mærkerne.
  • dette element har en attribut: select, som i eksemplet ovenfor. Denne attribut skal ikke oversættes.