Translations:UI and Help files Content Guide/85/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Hvis du vil have, at din søgning udelukkende matcher den streng, du har tastet, kan du tilføje indstillingen -w. For eksempel at søge efter is og ikke få this eller his osv.
  • Hvis du vil søge efter flere ord og kun matche det, du har tastet, er syntaksen:
egrep -w -r -n 'word1|word2' directory/
Eksempel:
sophie@sophie:~/libo_ui-fr$ egrep -w -r -n '~File|_File' sw/
the output is:
sw/uiconfig/swriter/ui.po:313:msgid "_File System"
sw/uiconfig/swriter/ui.po:1649:msgid "_File name"
sw/source/ui/frmdlg.po:563:msgid "~File name"
sw/source/ui/misc.po:591:#~ msgid "~File system"
sw/source/ui/dialog.po:169:msgid "~File name"
sw/source/ui/index.po:522:msgid "~File"
Bemærk: vi bruger egrep til at matche et bestemt regulært udtryk. e-et står for extended grep, men du kan lige så godt bruge indstillingen -E til det: grep -E -r -n 'word1|word2' directory/