Translations:Videos/6.3 New Features Script/18/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  1. Den omarbejdede Data > Statistik > Prøvetagning har nu flere indstillinger "Med erstatning" og "Behold rækkefølge".