Translations:Videos/6.3 New Features Script/19/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  1. Přibyla funkce FOURIER(), která pro vstupní matici vypočte diskrétní Fourierovu transformaci. Výpočet s touto funkcí lze nastavit v dialogovém okně Data > Statistika > Fourierova analýza.