Translations:Videos/6.3 New Features Script/19/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  1. Dodana je nova funkcija FOURIER(), ki izračuna diskretno Fourierovo transformacijo vhodne matrike. Podrobne nastavitve te funkcije so na voljo v pogovornem oknu Podatki > Statistika > Fourierova analiza.