Translations:Videos/6.3 New Features Script/8/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  1. Dokumente lahko zdaj izvozite kot predloge .dotx in .xltx, kar izboljšuje združljivost z Microsoft Office, implementirana pa je tudi podpora zapisa PDF/A-2. Poleg tega je izboljšan izvoz označenih PDF, kar povečuje dostopnost izdelanih dokumentov.