Translations:Videos/SSO Explanation Script/9/pl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Teraz możesz korzystać z różnych usług w projektach LibreOffice! Niektóre wymagają ręcznej akceptacji, o której informacje można znaleźć na wiki. Jednak w przypadku większości usług możesz rozpocząć wprowadzanie zmian lub przesyłanie kodu, gdy tylko masz konto SSO.