DA/Synonymer

  From The Document Foundation Wiki

  Om synonymordbogen

  Open Thesaurus er et interaktivt websted til at vedligeholde en dansk synonymordbog til brug i OpenOffice.org. En thesaurus er en ordbog, hvor du kan finde ord med samme eller lignende betydning. For eksempel viser søgningen for galt, bl.a. ukorrekt, unøjagtig, og forkert som synonymer.

  Ordet thesausus (eller tesaurus) kommer fra latin og betyder: skatkammer, opbevaringssted.

  Alle kan deltage, ved at rette fejl eller tilføje nye synonymer i Open Thesaurus.

  For at deltage er en [Registrering] nødvendig. Inden da bør du læse hele denne FAQ , for at kende de vigtigste regler for, hvordan man fortager en ændring og indsætter et ord. Denne synonymordbog er i øvrigt publiceret under [GPL].

  Søgefunktionen viser alle betydninger, hvori et ord findes. F.eks har ordet betydningerne: rå, naturlig, ubearbejdet, poleret og rå, rådyr, råvildt

  De individuelle betydninger kan slettes hvis de er upassende, eller der kan tilføje nye ord. Hvis søgningen ikke giver et resultat, tilbydes et link med ordet, så det kan tilføjes i thesaurus (hvis man kender et synonym for ordet).

  Før du indsætter poster eller ændringer, skal du forstå, hvordan synonymordbogens data her er struktureret. Hvis der for et ord som bank er flere betydninger, må hovedbetydningen for en posten findes. Posten bank, pengeinstitut henviser ikke til f.eks. tæsk da betydningen er en anden. I stedet skal det være en anden post bank -> tæsk.

  Her redigeres ordbogen

  Vil du tilføje ord eller rette i synonymordbogen redigeres den på denne side synonym.oooforum.dk

  Sådan gør du

  • Hvis du ikke ved, hvor du skal begynde, kan du bruge linket "Godkend synonymer" på hjemmesiden. Så vises et antal tilfældige synonymgrupper. Du kan selv vælge om du vil se 5, 10, 15 eller 20 grupper ad gangen.
  • Klik på den gruppe du vil arbejde med. Vil du tilføje et nyt ord til gruppen, skriver du det i feltet "Valgfrit: tilføj et ord i dets grundform". Vil du slette et ord, markerer du i boksen "O fjern ord fra synonymgruppe". Klik herefter på "skift".
  • Hvis der i en synonymgruppe er et ord med et tal i parentes bagefter, betyder det, at ordet har flere betydninger, f.eks. kvarter (3). Klik på tallet for at se de forskellige grupper, ordet findes under.
  • Du kan søge efter synonymer, ved at skrive ordet i feltet "Søg". Hvis ordet ikke findes, kan du oprette det ved at klikke på teksten "Tilføj (dit ord) og synonymer i synonymordbogen". Et nyt skærmbillede fremkommer, klik herefter på "Send". Nu har du oprettet et nyt ord i synonymordbogen, og kan herefter tilføje nye ord til denne gruppe.

  Hvad er et synonym?

  Definitionen på et synonym er:

  • Et ord eller et udtryk der har samme eller næsten samme betydning, som et andet ord eller udtryk.
  • Ordene har et vist betydningsfællesskab.
  • Ordet kan svare til opslagsordet i bestemte anvendelser.

  Ordet synonym kommer af græsk synónymos og betyder "af samme navn".

  En synonymordbog er ikke en fremmedordbog eller leksikon, som man slår op i for at finde ud af, hvad et (fremmed) ord betyder.

  Disse ord er synonymer:

  • adresse, hjemsted
  • lykkes, i stand til, kan
  • ofte, hyppigt, tit.

  Disse ord er ikke synonymer:

  • varm og lun. Betydningen adskiller sig for meget. "Det var en varm sommerdag" er ikke det samme som "Det var en lun sommerdag".
  • hus og bygning. Hus er underbegreb (hyponym) af bygning.

  Synonym-prøven

  Du kan afprøve, om ord er synonymer ved at se, om sætningen har samme mening med de forskellige ord.

  • Eksempel 1: Jeg går ofte i biografen. Her kan man erstatte ofte med tit uden at det får en anden betydning. Så tit og ofte er synonymer.
  • Eksempel 2: Hun fik en ring af guld. Her kan man ikke erstatte guld med metal, da det giver en anden mening. Guld og metal er derfor ikke synonymer.

  Ordenes grundform

  I databasen skal der kun tilføjes ikke-bøjede ordformer, nemlig verber (udsagnsord) i infinitiv (navnemåde), substantiver (navneord) i ental, adjektiver (tillægsord) i den ikke bøjede form. Eksempler:

  • løbe,
   • men ikke løb, løber, løbet (verber)
  • hus,
   • men ikke huset, huse (substantiver)
  • lang,
   • men ikke længere, længst (adjektiver)

  Synonymgrupper

  Ord med samme betydning danner en synonymgruppe. Hvis et ord har forskellige betydninger, indgår det i flere synonymgrupper. For eksempel er ordet bank i flere synonymgrupper, fordi det kan have forskellige betydninger:

  • Synonymgruppe 1: bank, pengeinstitut
  • Synonymgruppe 2: bank, tæsk

  Hvis et ord har flere betydninger, oprettes flere synonymgrupper med ordets forskellige betydninger. Eksempel:

  • lige - ens
  • lige - ligemand, sidestykke
  • lige - direkte, snorlige
  • lige - netop, nylig

  Henvisning for eksperter: Synonymgrupper skal modsvare synsets fra [WordNet].

  Overordnede og underordnede grupper

  Ved at kæde synonymgrupper sammen som overordnede og underordnede, dannes et hierarki af ord, f.eks.:

  • transportmiddel
   • køretøj
    • bil, automobil <- synonymer
    • cykel
   • fartøj
    • skib, båd <- synonymer

  Bemærkninger til ordene

  De enkelte ord i synonymgruppen kan påføres bemærkning om specielle sammenhænge. Følgende bemærkninger kan benyttes

  (Undlad at bruge disse mærker, indtil vi får dem oversat)

  • colloquial
   • dagligdags
  • crude
   • grov
  • vulgar
   • vulgær
  • terminological
   • fagudtryk

  Retningslinjer og tips

  I punktform:

  • Vær meget omhyggelig
  • Kvalitet frem for kvantitet
  • Brug altid små bogstaver. Undtaget er: 1)egennavne, som altid skrives med stort begyndelsesbogstav, 2) godkendte forkortelser der skal med stort, fx NB (i synonymgruppen bemærk, notabene, NB)
  • Brug altid ordets grundform
  • Undgå så vidt muligt at tilføje meget sjælden begreber
  • Undgå hjemmelavede ord, udtryk og slang
  • Fagudtryk bør kun tilføjes, hvis de i almindelighed er interessante. De skal så have tilføjet bemærkningen "fagudtryk"
  • Tilføj kun engelske (udenlandske) begreber, hvis de er almindeligt forekommende på dansk (f.eks. harddisk)
  • Tilføj kun forkortelser hvis de findes i dansk retskrivning
  • Tilføj ingen bynavne, stednavne eller firmanavne. Egennavne bør kun undtagelsesvis medtages
  • Tilføj kun sammensatte begreber, når enkeltdele ikke kan stå alene
  • Tilføj ikke forældede ord
  • Regionale ord må også kun optages når de forekommer i hele regioner som f.eks. sønder­, vest­, øst­, nordjyske. Alle andre er for specielle
  • Synonymgrupper må kun indeholde ord med samme betydning. F.eks. er ordet se og kigge synonymer. Se kan erstattes med kigge, og kigge kan erstattes med se. Ordene køretøj og bil er ikke synonymer, da bil er et underliggende ord til køretøj.
  • Alle ord i synonymordbogen skal optræde i stavekontrolordbogen >Retskrivningsordbogen??<. Findes det ikke i forvejen, skal det kunne tilføjes (med hensyntagen til de retningslinjer der er for stavekontrol ordlisten).
  • Benyt den nye danske retskrivning. Ifølge den nye retskrivning skal det være tilladt (og ønsket) at benytte synonymer. Hvis et ord ifølge retskrivningen har flere stavemåder, kan de godt skrives ind som synonymer, f.eks. diare, diaré, diarre, diarré.
  • Er du i tvivl kan du tjekke ordet i sproget.dk eller Retskrivningsordbogen

  Søgefunktion

  Med følgende HTML-­kode kan man åbne Thesaurus søgning på din hjemmeside:

  <form action="http://synonym.oooforum.dk/synset.php" method="get" name="f">
  <input type="hidden" name="search" value="1" />
  Ord: <input accesskey="s" type="text" size="18" name="word" value="" /
  <input type='submit' value='Søg' />
  

  Hent og installer synonymordbogen

  Synonymordbogen kan hentes som udvidelse til OpenOffice.org 3.0 her: [1].

  Download udvidelsen

  Klik på linket "Get it", og gem filen på din harddisk.

  Installer udvidelsen

  Åbn herefter OpenOffice.org. Vælg >Funktioner >Udvidelsesadministration. Klik på Tilføj, og find filen hvor du har gemt den under download.

  Herefter installeres synonymordbogen automatisk.

  Opdater synonymordbogen

  Hvis du vil have opdateret synonymordbogen (eller andre udvidelser), vælger du også >Funktioner >Udvidelsesadministration.

  Vælg herefter ”Søg efter opdateringer” - du skal have åbnet din internetforbindelse forinden. Herefter søger OpenOffice.org automatisk efter nye versioner af synonymordbogen (eller andre udvidelser), og de kan herefter automatisk installeres.

  Brug af synonymordbogen

  Synonymordbogen fungerer i Writer, Calc, Impress og Draw.

  Når du placerer markøren på et ord, kan du aktivere synonymordbogen på to forskellige måder:

  • Genvej: Ctrl + F7
  • Menu: Funktioner - Sprog - Synonymordbog ...

  Herefter vises dialogboksen Synonymordbog:

  I venstre side ser du øverst det ord, du markerede. Forneden i venstre side kan du se en eller flere betydninger af det pågældende ord. Når du markerer et af ordene i denne liste, vil de forskellige synonymer vise sig i listen til højre. Du kan nu vælge et af synonymerne, hvorefter det valgte ord vises i feltet øverst til højre.

  Når du klikker Ok, vil ordet du markerede i teksten, blive erstattet med det ord du nu har valgt i højre side.