Udvikling/Opret en Hello World-udvidelse til Libre Office

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Development/Create a Hello World LibreOffice extension and the translation is 100% complete.

  I denne øvelse vil vi oprette en Hello World-udvidelse til LibreOffice Calc med sproget LibreOffice Basic. Det er en enkel udvidelse, der illustrerer nogle basale elementer i en LibreOffice-udvidelse. Udvidelsen vil oprette en knap (ved siden af knappen Eksporter som PDF) på standardværktøjslinjen og når der klikkes på den, opretter den en dialog med “Hello, World!”. Kildekoden til denne øvelse findes på github.

  Result.png

  Trin 1. Opret en mappe til din udvidelse

  1) Vælg en placering og opret en mappe med navnet helloworld.

  Create a folder.png

  Trin 2. Opret et bibliotek til din makro

  1) Åbn LibreOffice Calc. På Menulinjen vælger du Funktioner > Makroer > Administrer makroer > LibreOffice Basic.

  2) Klik på Administrer-knappen.

  Figure2.1.png

  3) Vælg fanebladet Biblioteker og klik på Ny(t)-knappen.

  Figure2.2.png

  4) Navngiv det HelloWorldLibrary og på OK. Vi kan se dit oprettede bibliotek på Bibliotekslisten.

  Figure2.3.png


  Figure2.4.png

  Klik på Luk-knappen for at forlade dialogen LibreOffice Basic Administrer makro.

  Trin 3. Opret makroen

  1) Vælg Mine makroer > HelloWorldLibrary > Modul1 og klik på Rediger-knappen.

  Figure3.1.png

  2) Kopier makroen nedenfor og indsæt den i LibreOffice Basic IDE og gem den så (Ctrl+S).

  Sub HelloWorldMacro
    MsgBox "Hello, World!"
  End Sub

  Figure3.2.png

  Trin 4. Eksporter dit bibliotek

  1) På værktøjslinjen LibreOffice Basic vælger du Funktioner > Administrer makroer > LibreOffice Basic.

  2) Klik på Administrer-knappen.

  Figure4.1.png

  3) Vælg knappen Biblioteker og vælg HelloWorldLibrary på Biblioteks-listen og klik så på Eksport-knappen.

  Figure4.2.png

  4) Vælg Eksporter som BASIC-bibliotek og klik på OK.

  Figure4.3.png

  5) Gem biblioteket i din helloworld-mappe og klik på Luk for at forlade LibreOffice Administrer makroer og LibreOffice Basic-makroer. Som vi ser herunder, indeholder biblioteket, vi eksporterede, 3 filer.

  Figure4.4.png

  Trin 5. Giv din udvidelse en beskrivelse

  1) Gå til mappen helloworld og opret en undermappe med navnet pkg-description.

  Figure5.2.png

  2) I mappen pkg-description opretter du en fil med navnet pkg-description.en.

  Figure5.3.png

  3) Indsæt indholdet herunder i filen pkg-description.en og gem (Ctrl+S) og luk filen.

  Hello World LibreOffice extension. Copyright (c) Dit navn 2024.
  

  Trin 6. Tilføj en licens

  1) I folderen helloworld opretter du en undermappe kaldet registration.

  2) i mappen registration opretter du en fil kaldet license.txt, og indsætter indholdet af dette link. Gem så og luk filen.

  Step 7. Tilføj en manifest-fil

  1) I mappen helloworld oprette en undermappe kaldet META-INF.

  2) I mappen META-INF opretter du en fil kaldet manifest.xml og indsætter indholdet herunder. Gem så (Ctrl+S) og luk filen.

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <manifest:manifest>
   <manifest:file-entry manifest:full-path="HelloWorldLibrary/" manifest:media-type="application/vnd.sun.star.basic-library"/>
   <manifest:file-entry manifest:full-path="pkg-description/pkg-description.en" manifest:media-type="application/vnd.sun.star.package-bundle-description;locale=en"/>
   <manifest:file-entry manifest:full-path="Addons.xcu" manifest:media-type="application/vnd.sun.star.configuration-data"/>
  </manifest:manifest>

  Trin 8. Tilføj billeder

  1) I folderen helloworld opretter du en undermappe kaldet icons.

  Figure8.1.png

  2) Gå til dette link og download de 2 billeder der og gem dem i mappen icons.

  Trin 9. Tilføj beskrivelses-filen

  1) I mappen helloworld opretter du en fil kaldet description.xml.

  Figure9.1.png

  2) Indsæt indholdet herunder i filen description.xml. Gem så (Ctrl+S) og luk filen.

  <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
  <description
   xmlns="http://openoffice.org/extensions/description/2006"
   xmlns:dep="http://openoffice.org/extensions/description/2006"
   xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
    <identifier value="org.broffice.helloworldmacro"/>
    <icon>
      <default xlink:href="icons/image_42.png" />
    </icon>
    <version value="1.0"/>
    <registration>
      <simple-license accept-by="admin" default-license-id="ID0" suppress-on-update="true" >
      <license-text xlink:href="registration/license.txt" lang="en" license-id="ID0" />
  	</simple-license>
    </registration>
    <publisher>
      <name xlink:href="mailto:youremail@smt.com">Your Name</name>
    </publisher>
    <display-name>
      <name>Hello World</name>
    </display-name>
  </description>

  Trin 10. Tilføj en knap til LibreOffice Calcs værktøjslinje

  1) I mappen helloworld opretter du en fil kalde Addons.xcu.

  2) Kopier denne kode og indsæt den i filen Addons.xcu. Gem så (Ctrl+S) og luk filen.

  Trin 11. Det er vores filstruktur indtil videre

  Figure11.1.png

  Trin 12. Pak udvidelsen ind

  1) I mappen helloworld vælger du alle filer (Ctrl+A).

  2) Højreklik og pak filerne sammen i helloworld.zip.

  Figure12.1.png

  3) omdøb helloworld.zip til helloworld.oxt. Nu er udvidelsen klar og det trin, vi tager, er at installerede den i LibreOffice Calc.

  Figure12.2.png

  Trin 13. Installer vores udvidelse i LibreOffice Calc

  1) Åbn LibreOffice Calc og vælg Funktioner > Udvidelsesadministration.

  2) Klik på Tilføj-knappen og vælg vor udvidelse helloworld.oxt.

  2) Accepter Aftalen om udvidelsers softwarelicens for at acceptere udvidelsen.

  Figure13.1.png

  4) Klik på Luk-knappen og genstart LibreOffice Calc.

  Bemærk: hvis du får en "!link"-advarsels fejlmeddelelse, når du forsøger at installere udvidelsen, skal du fjerne HelloWorldLibrary, før du prøver at installere udvidelsen, da LibreOffice ikke kan installere en udvidelse over et makrobibliotek af samme navn :

  • Åbn LibreOffice Calc. Fra menulinjen skal du vælge Værktøjer > Makroer > Organiser makroer> LibreOffice Basic
  • Klik på knappen Arrangør', klik på fanen Biblioteker, vælg HelloWorldLibrary fra listen Library, og klik derefter på Slet' knappen, og bekræft, at du vil slette biblioteket.
  • Du skulle nu være i stand til at installere udvidelsen ved at bruge trin 1 til 4 ovenfor.

  Afslutning

  I denne øvelse har vi oprettet en Hello World-udvidelse til LibreOffice Calc. Fuldstændig kildekode kan findes på github.