פיתוח/הרחבת שלום עולם ל־LibreOffice

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Development/Create a Hello World LibreOffice extension and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎dansk • ‎italiano • ‎עברית

במדריך הזה ניצור הרחבה ל־LibreOffice Calc באמצעות שפת LibreOffice Basic. זו הרחבה פשוטה שנועדה להדגים את היסודות של הרחבה ב־LibreOffice. ההרחבה תוסיף כפתור (לצד הכפתור ייצוא כ־PDF) לסרגל הכלים הרגיל וכשלוחצים עליו תופיע חלונית עם Hello, World!‎. קוד המקור למדריך הזה נמצא ב־github.

Result.png

שלב 1. יצירת תיקייה להרחבה שלנו

1) לבחור מיקום וליצור תיקייה בשם helloworld.

Create a folder.png

שלב 2. יצירת ספרייה למאקרו שלנו

1) לפתוח את LibreOffice Calc. מסרגל התפריטים לבחור כלים > תסריטי מאקרו > ארגון תסריטי מאקרו > LibreOffice Basic.

2) ללחוץ על הכפתור מארגן.

Figure2.1.png

3) לבחור בלשונית ספריות וללחוץ על הכפתור חדש.

Figure2.2.png

4) לקרוא לה HelloWorldLibrary וללחוץ על אישור. אפשר לראות את הספרייה שיצרנו ברשימת הספריות.

Figure2.3.png


Figure2.4.png

5) ללחוץ על הכפתור סגירה כדי לצאת מחלונית מארגן תסריטי המאקרו של LibreOffice Basic.

שלב 3. יצירת המאקרו

1) לבחור תסריטי המאקרו שלי > HelloWorldLibrary ‏> Module 1 וללחוץ על הכפתור עריכה.

Figure3.1.png

2) להעתיק את המאקרו שלהלן ולהדביק אותו לסביבת הפיתוח של LibreOffice Basic, לאחר מכן לשמור (Ctrl+S).

Sub HelloWorldMacro
  Print "Hello, World!"
End Sub

Figure3.2.png

שלב 4. ייצוא התיקייה שלך

1) מסרגל התפריטים של סביבת הפיתוח של LibreOffice Basic, יש לבחור בכלים > ארגון תסריטי מאקרו > LibreOffice Basic.

2) ללחוץ על הכפתור מארגן.

Figure4.1.png

3) לבחור בלשונית ספריות ולבחור ב־HelloWorldLibrary מרשימת הספריות, לאחר מכן ללחוץ על הכפתור ייצוא.

Figure4.2.png

4) לבחור בייצוא כספריית BASIC וללחוץ על אישור.

Figure4.3.png

5) לשמור את הספריה בתוך תיקיית helloworld, לאחר מכן ללחוץ על סגירה כדי לצאת ממארגן תסריטי המאקרו של LibreOffice Basic ומתסריטי המאקרו של LibreOffice Basic. כפי שניתן לראות להלן, הספרייה שייוצאה מכילה 3 קבצים.

Figure4.4.png

שלב 5. הוספת תיאור להרחבה שלנו

1) לעבור לתיקיית helloworld, בתוכה ליצור תת־תיקייה בשם pkg-description.

Figure5.2.png

2) בתוך תיקיית pkg-description, יש ליצור קובץ בשם pkg-description.en.

Figure5.3.png

3) להדביק את התוכן שלהלן לתוך הקובץ pkg-description.en, ללחוץ על שמירה (Ctrl+S) ולסגור את הקובץ.

הרחבת שלום עולם ל־LibreOffice. כל הזכויות שמורות (c) לך 2021.

שלב 6. הוספת רישיון

1) בתוך תיקיית helloworld,יש ליצור תיקייה בשם registration.

2) בתוך תיקיית registration, יש ליצור קובץ בשם license.txt ולהדביר לתוכו את התוכן מהקישור הזה. לאחר מכן לשמור (Ctrl+S) ולסגור את הקובץ.

שלב 7. הוספת קובץ manifest

1) בתוך תיקיית helloworld, יש ליצור תת־תיקייה בשם META-INF.

2) בתוך META-INF, יש ליצור קובץ בשם manifest.xml, לתוכו להדביק את התוכן שלהלן. לאחר מכן לשמור (Ctrl+S) ולסגור את הקובץ.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manifest:manifest>
  <manifest:file-entry manifest:full-path="HelloWorldLibrary/" manifest:media-type="application/vnd.sun.star.basic-library"/>
  <manifest:file-entry manifest:full-path="pkg-desc/pkg-description.en" manifest:media-type="application/vnd.sun.star.package-bundle-description;locale=en"/>
  <manifest:file-entry manifest:full-path="pkg-desc/pkg-description.pt-BR" manifest:media-type="application/vnd.sun.star.package-bundle-description;locale=pt-BR"/>
  <manifest:file-entry manifest:full-path="Addons.xcu" manifest:media-type="application/vnd.sun.star.configuration-data"/>
</manifest:manifest>

שלב 8. הוספת תמונות

1) בתוך תיקיית helloworld, יש ליצור תת־תיקייה בשם icons.

Figure8.1.png

2) לגשת אל הקישור הזה ולהוריד את 2 התמונות שנמצאות שם, לשמור אותן לתיקיית icons.

שלב 9. הוספת קובץ התיאור

1) בתוך תיקיית helloworld, יש ליצור קובץ בשם description.xml.

Figure9.1.png

2) יש להדביק את התוכן שלהלן לתוך הקובץ description.xml. לאחר מכן לשמור (Ctrl+S) ולסגור את הקובץ.

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<description
 xmlns="http://openoffice.org/extensions/description/2006"
 xmlns:dep="http://openoffice.org/extensions/description/2006"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  <identifier value="org.broffice.helloworldmacro"/>
  <icon>
    <default xlink:href="icons/image_42.png" />
  </icon>
  <version value="1.0"/>
  <registration>
    <simple-license accept-by="admin" default-license-id="ID0" suppress-on-update="true" >
    <license-text xlink:href="registration/license.txt" lang="en" license-id="ID0" />
	</simple-license>
  </registration>
  <publisher>
    <name xlink:href="mailto:youremail@smt.com">Your name</name>
  </publisher>
  <display-name>
    <name>Hello World</name>
  </display-name>
</description>

שלב 10. הוספת כפתור לסרגל הכלים של LibreOffice Calc

1) בתוך תיקיית helloworld, יש ליצור קובץ בשם Addons.xcu.

2) להעתיק את הקוד הזה ולהדביק אותו לתוך הקובץ Addons.xcu. לאחר מכן לשמור (Ctrl+S) ולסגור את הקובץ.

שלב 11. זה מבנה הקבצים שלנו עד כה

Figure11.1.png

שלב 12. אריזת ההרחבה

1) בתוך תיקיית helloworld, יש לבחור את כל הקבצים (Ctrl+A).

2) מקש ימני ולכווץ לתוך helloworld.zip.

Figure12.1.png

3) לשנות את השם של helloworld.zip ל־helloworld.oxt. כעת ההרחבה שלנו מוכנה ובצעד הבא אנחנו נתקין אותה ב־LibreOffice Calc.

Figure12.2.png

שלב 13. התקנת ההרחבה שלנו ב־LibreOffice Calc

1) לפתוח את LibreOffice Calc ולבחור בכלים > מנהל הרחבות.

2) ללחוץ על כפתור ההוספה ולבחור את ההרחבה helloworld.oxt.

3) לאשר את הסכם הרישוי של הרחבת התוכנה.

Figure13.1.png

4) ללחוץ על כפתור הסגירה ולהפעיל את LibreOffice Calc מחדש.

מסקנה

במדריך הזה, יצרנו הרחבת שלום עולם ל־LibreOffice Calc. את קוד המקור המלא ניתן למצוא ב־github.