פיתוח/הרחבת שלום עולם ל־LibreOffice

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Development/Create a Hello World LibreOffice extension and the translation is 97% complete.
  Outdated translations are marked like this.

  במדריך הזה ניצור הרחבה ל־LibreOffice Calc באמצעות שפת LibreOffice Basic. זו הרחבה פשוטה שנועדה להדגים את היסודות של הרחבה ב־LibreOffice. ההרחבה תוסיף כפתור (לצד הכפתור ייצוא כ־PDF) לסרגל הכלים הרגיל וכשלוחצים עליו תופיע חלונית עם Hello, World!‎. קוד המקור למדריך הזה נמצא ב־github.

  Result.png

  שלב 1. יצירת תיקייה להרחבה שלנו

  1) לבחור מיקום וליצור תיקייה בשם helloworld.

  Create a folder.png

  שלב 2. יצירת ספרייה למאקרו שלנו

  1) לפתוח את LibreOffice Calc. מסרגל התפריטים לבחור כלים > תסריטי מאקרו > ארגון תסריטי מאקרו > LibreOffice Basic.

  2) ללחוץ על הכפתור מארגן.

  Figure2.1.png

  3) לבחור בלשונית ספריות וללחוץ על הכפתור חדש.

  Figure2.2.png

  4) לקרוא לה HelloWorldLibrary וללחוץ על אישור. אפשר לראות את הספרייה שיצרנו ברשימת הספריות.

  Figure2.3.png


  Figure2.4.png

  5) ללחוץ על הכפתור סגירה כדי לצאת מחלונית מארגן תסריטי המאקרו של LibreOffice Basic.

  שלב 3. יצירת המאקרו

  1) לבחור תסריטי המאקרו שלי > HelloWorldLibrary ‏> Module 1 וללחוץ על הכפתור עריכה.

  Figure3.1.png

  2) להעתיק את המאקרו שלהלן ולהדביק אותו לסביבת הפיתוח של LibreOffice Basic, לאחר מכן לשמור (Ctrl+S).

  Sub HelloWorldMacro
    MsgBox "Hello, World!"
  End Sub

  Figure3.2.png

  שלב 4. ייצוא התיקייה שלך

  1) מסרגל התפריטים של סביבת הפיתוח של LibreOffice Basic, יש לבחור בכלים > ארגון תסריטי מאקרו > LibreOffice Basic.

  2) ללחוץ על הכפתור מארגן.

  Figure4.1.png

  3) לבחור בלשונית ספריות ולבחור ב־HelloWorldLibrary מרשימת הספריות, לאחר מכן ללחוץ על הכפתור ייצוא.

  Figure4.2.png

  4) לבחור בייצוא כספריית BASIC וללחוץ על אישור.

  Figure4.3.png

  5) לשמור את הספריה בתוך תיקיית helloworld, לאחר מכן ללחוץ על סגירה כדי לצאת ממארגן תסריטי המאקרו של LibreOffice Basic ומתסריטי המאקרו של LibreOffice Basic. כפי שניתן לראות להלן, הספרייה שייוצאה מכילה 3 קבצים.

  Figure4.4.png

  שלב 5. הוספת תיאור להרחבה שלנו

  1) לעבור לתיקיית helloworld, בתוכה ליצור תת־תיקייה בשם pkg-description.

  Figure5.2.png

  2) בתוך תיקיית pkg-description, יש ליצור קובץ בשם pkg-description.en.

  Figure5.3.png

  3) להדביק את התוכן שלהלן לתוך הקובץ pkg-description.en, ללחוץ על שמירה (Ctrl+S) ולסגור את הקובץ.

  הרחבת שלום עולם ל־LibreOffice. כל הזכויות שמורות (c) לך 2021.

  שלב 6. הוספת רישיון

  1) בתוך תיקיית helloworld,יש ליצור תיקייה בשם registration.

  2) בתוך תיקיית registration, יש ליצור קובץ בשם license.txt ולהדביר לתוכו את התוכן מהקישור הזה. לאחר מכן לשמור (Ctrl+S) ולסגור את הקובץ.

  שלב 7. הוספת קובץ manifest

  1) בתוך תיקיית helloworld, יש ליצור תת־תיקייה בשם META-INF.

  2) בתוך META-INF, יש ליצור קובץ בשם manifest.xml, לתוכו להדביק את התוכן שלהלן. לאחר מכן לשמור (Ctrl+S) ולסגור את הקובץ.

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <manifest:manifest>
   <manifest:file-entry manifest:full-path="HelloWorldLibrary/" manifest:media-type="application/vnd.sun.star.basic-library"/>
   <manifest:file-entry manifest:full-path="pkg-description/pkg-description.en" manifest:media-type="application/vnd.sun.star.package-bundle-description;locale=en"/>
   <manifest:file-entry manifest:full-path="Addons.xcu" manifest:media-type="application/vnd.sun.star.configuration-data"/>
  </manifest:manifest>

  שלב 8. הוספת תמונות

  1) בתוך תיקיית helloworld, יש ליצור תת־תיקייה בשם icons.

  Figure8.1.png

  2) לגשת אל הקישור הזה ולהוריד את 2 התמונות שנמצאות שם, לשמור אותן לתיקיית icons.

  שלב 9. הוספת קובץ התיאור

  1) בתוך תיקיית helloworld, יש ליצור קובץ בשם description.xml.

  Figure9.1.png

  2) יש להדביק את התוכן שלהלן לתוך הקובץ description.xml. לאחר מכן לשמור (Ctrl+S) ולסגור את הקובץ.

  <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
  <description
   xmlns="http://openoffice.org/extensions/description/2006"
   xmlns:dep="http://openoffice.org/extensions/description/2006"
   xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
    <identifier value="org.broffice.helloworldmacro"/>
    <icon>
      <default xlink:href="icons/image_42.png" />
    </icon>
    <version value="1.0"/>
    <registration>
      <simple-license accept-by="admin" default-license-id="ID0" suppress-on-update="true" >
      <license-text xlink:href="registration/license.txt" lang="en" license-id="ID0" />
  	</simple-license>
    </registration>
    <publisher>
      <name xlink:href="mailto:youremail@smt.com">Your Name</name>
    </publisher>
    <display-name>
      <name>Hello World</name>
    </display-name>
  </description>

  שלב 10. הוספת כפתור לסרגל הכלים של LibreOffice Calc

  1) בתוך תיקיית helloworld, יש ליצור קובץ בשם Addons.xcu.

  2) להעתיק את הקוד הזה ולהדביק אותו לתוך הקובץ Addons.xcu. לאחר מכן לשמור (Ctrl+S) ולסגור את הקובץ.

  שלב 11. זה מבנה הקבצים שלנו עד כה

  Figure11.1.png

  שלב 12. אריזת ההרחבה

  1) בתוך תיקיית helloworld, יש לבחור את כל הקבצים (Ctrl+A).

  2) מקש ימני ולכווץ לתוך helloworld.zip.

  Figure12.1.png

  3) לשנות את השם של helloworld.zip ל־helloworld.oxt. כעת ההרחבה שלנו מוכנה ובצעד הבא אנחנו נתקין אותה ב־LibreOffice Calc.

  Figure12.2.png

  שלב 13. התקנת ההרחבה שלנו ב־LibreOffice Calc

  1) לפתוח את LibreOffice Calc ולבחור בכלים > מנהל הרחבות.

  2) ללחוץ על כפתור ההוספה ולבחור את ההרחבה helloworld.oxt.

  3) לאשר את הסכם הרישוי של הרחבת התוכנה.

  Figure13.1.png

  4) ללחוץ על כפתור הסגירה ולהפעיל את LibreOffice Calc מחדש.

  Note: if you get a "!link" warning error message when trying to install the extension, remove the HelloWorldLibrary before trying to install the extension, as LibreOffice cannot install an extension over a macro library of the same name:

  • Open LibreOffice Calc. From the Menu Bar, choose Tools > Macros > Organize Macros> LibreOffice Basic
  • Click the Organizer button, click the Libraries tab, select HelloWorldLibrary from the Library list, then click the Delete button, and confirm that you want to delete the library.
  • You should now be able to install the extension using steps 1 to 4 above.

  מסקנה

  במדריך הזה, יצרנו הרחבת שלום עולם ל־LibreOffice Calc. את קוד המקור המלא ניתן למצוא ב־github.