تابع ABS

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/ABS and the translation is 43% complete.
  Outdated translations are marked like this.


  نام تابع

  ABS

  دسته‌بندی:

  ریاضی

  خلاصه:

  قدر مطلق یک عدد حقیقی را برمی‌گرداند.

  نحو:

  ABS(Number)

  خروجی:

  یک مقدار حقیقی، نامنفی

  نشانوندها:

  Number عدد حقیقی مورد نظر، یا ارجاعی به یک سلول حاوی آن عدد می‌باشد، که قرار است قدر مطلق آن محاسبه شود.

  • If Number is non-numeric, then ABS reports a #VALUE! error.

  جزئیات بیشتر:

  قدر مطلق یک عدد مقدار آن بدون علامت +/- است. اگر عدد منفی باشد، مقدار مثبت مربوطه بازگردانده می‌شود. اگر عدد منفی نباشد، مقدار آن بدون تغییر بازگردانده می‌شود.

  شکل زیر عملکرد ABS را نشان می‌دهد:

  تابع ABS

  مثال‌ها:

  رابطه شرح خروجی
  =ABS(۲۳۴٫۵) قدر مطلق 20 ۲۳۴٫۵
  =ABS(-2) قدر مطلق -2 ۱۲۳
  =ABS(۰) قدر مطلق 0 ۰

  توابع مرتبط لیبره آفیس:

  IMABS

  SIGN

  استاندارد ODF:

  توابع معادل اکسل:

  ABS