Documentatie/Calc-functies/SAMENG.RENTE.V

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/ACCRINTM and the translation is 100% complete.
  Other languages:

  Functienaam:

  SAMENG.RENTE.V

  Categorie:

  Financieel

  Samenvatting:

  Berekent de opgebouwde rente voor een waardepapier dat rente betaalt op de vervaldatum.

  Syntaxis:

  SAMENG.RENTE.V(Uitgifte; Aankoopdatum; Termijn[; Nominale waarde[; Basis]])

  Retourneert:

  Retourneert een positief reëel getal dat de opgebouwde rente is, uitgedrukt in dezelfde valuta-eenheden die werden gebruikt voor de nominale waarde van het effect.

  Argumenten:

  Uitgifte is een datum of een verwijzing naar een cel die die datum bevat, wat de uitgiftedatum van het effect is.

  Aankoopdatum is een datum of een verwijzing naar een cel die die datum bevat, de datum waarvoor de aangegroeide rente moet worden berekend.

  Termijn is een positief reëel getal (uitgedrukt als een percentage, zoals 2,5%, of een decimale breuk, zoals 0,025) of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, wat het jaarlijkse nominale tarief is van rente (couponrente).

  Nominale waarde is een positief reëel getal of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, wat de nominale waarde van het waardepapier is. Als Nominale waarde wordt weggelaten, gebruikt de functie de waarde 1.000.

  Note pin.svg

  NB:
  We raden u aan altijd de waarde op te geven die u nodig heeft voor het argument Nominale waarde van SAMENG.RENTE.V, in plaats van Calc toe te staan een willekeurige standaard toe te passen. Dit maakt uw formule gemakkelijker te begrijpen en gemakkelijker te onderhouden.


  Basis is een positief geheel getal in het bereik 0 - 4 of een verwijzing naar een cel die dat gehele getal bevat dat wordt gekozen uit een lijst met opties en aangeeft hoe het jaar moet worden berekend. Ga voor meer informatie naar Wikipedia Day count convention.

  Basis Berekening
  0 of ontbreekt Amerikaanse methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
  1 Exact aantal dagen in maanden, exact aantal dagen in jaar.
  2 Exact aantal dagen in maand, jaar heeft 360 dagen.
  3 Het exacte aantal dagen in de maand, het jaar heeft 365 dagen.
  4 Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen.


  • Als Uitgifte of Aankoopdatum geen geldige datum is, retourneert SAMENG.RENTE.V als foutcode #WAARDE!.
  • * Als Termijn niet-numeriek is, dan retourneert SAMENG.RENTE.V als fout #WAARDE!.
  • Als Nominale waarde of Basis niet-numeriek is, dan retourneert SAMENG.RENTE.V als foutcode (Fout:502).
  • Als de Uitgifte datum na de Aankoop datum valt, dan retourneert SAMENG.RENTE.V als foutcode (Fout:502).
  • Als Termijn of Nominale waarde kleiner is dan of gelijk is aan 0, dan retourneert SAMENG.RENTE.V als foutcode (Fout:502).
  • Als Basis een niet-gehele waarde is, dan kapt SAMENG.RENTE.V deze af tot een gehele waarde.
  • Als, na afkappen, Basis niet gelijk is aan 0, 1, 2, 3 of 4, dan retourneert SAMENG.RENTE.V als foutcode (Fout:502).

  Aanvullende details:

  • De formule voor SAMENG.RENTE.V is:
  [math]\displaystyle{ SAMENG.RENTE.V~=~Termijn\times Nominale waarde\times \left ( \frac{Dagen~verdiende~rente}{Dagen~per~jaar} \right ) }[/math]
  • Ga voor meer informatie over opgebouwde rente naar Wikipedia's Accrued interest pagina.
  • SAMENG.RENTE.V voldoet niet volledig aan de functionele definitie in Sectie 6.12.3 van ODF 1.2 omdat het de gebruiker toestaat om geen waarde op te nemen voor het argument Nominale waarde.
  • Houd er rekening mee dat Excel optie 2 niet ondersteunt voor het argument Basis (werkelijk aantal dagen in de maand, 360 dagen in het jaar). Dit verschil kan de interoperabiliteit beperken wanneer u een Calc-werkblad hebt met AMORLINC-aanroepen (met Basis ingesteld op 2) die later wordt geopend in Excel.

  Voorbeelden:

  Formule Beschrijving Retourneert
  =SAMENG.RENTE.V(A1; A2; A3; A4; A5) waarbij de cellen A1 en A2 respectievelijk de datums 01-04-2001 en 15-06-2001 bevatten; cellen A3 tot en met A5 bevatten respectievelijk de getallen 0,1, 1500 en 3. Hier berekent de functie hoeveel rente is opgebouwd voor een waardepapier uitgegeven op 01-04-2001 met een vervaldatum van 15-06-2001. Het tarief is 0,1 (10%) en par is 1500 valuta-eenheden. Als uitgangspunt wordt optie 3 gebruikt. 30,8219178082192
  =SAMENG.RENTE.V("2001-04-01"; "2001-06-15"; 10%; 1.500) Hier berekent de functie hoeveel rente is opgebouwd voor een waardepapier uitgegeven op 01-04-2001 met een vervaldatum van 15-06-2001. Het tarief is 10% (0,1) en nominale waarde is 1500 valuta-eenheden. Aangezien het laatste argument is weggelaten, is de gebruikte basis de Amerikaanse standaardmethode. De verandering van basis leidt tot een ander resultaat dan in het vorige voorbeeld. Merk op dat het vaak een goede gewoonte is om de functie DATUM te gebruiken in plaats van opgemaakte datumwaarden te typen - de formule =SAMENG.RENTE.V(DATUM(2001; 4; 1); DATUM( 2001, 6, 15); 10%; 1500) geeft precies hetzelfde resultaat. 30,8333333333333
  =SAMENG.RENTE.V(3; 400; 0.1) Hier berekent de functie hoeveel rente is opgebouwd voor een waardepapier met behulp van uitgifte- en vervaldatums gespecificeerd als datum-tijd serienummers. Het tarief is 0,1 (10%) en par is 1000 (standaard) valuta-eenheden. Aangezien het laatste argument is weggelaten, is de gebruikte basis de Amerikaanse standaardmethode. 108,611111111111
  =SAMENG.RENTE.V("2001-04-01"; "2001-06-15"; 0.1; ; 3.7) Hier berekent de functie hoeveel rente is opgebouwd voor een waardepapier uitgegeven op 01-04-2001 met een vervaldatum van 15-06-2001. Het tarief is 0,1 (10%) en par is 1000 (standaard) valuta-eenheden. De basiswaarde van 3,7 wordt afgekapt tot 3 en dus wordt basisoptie 3 gebruikt. Merk op dat de formule =SAMENG.RENTE.V("2001-04-01"; "2001-06-15"; 0,1; ; 3) hetzelfde retourneert waarde. 20,5479452054794

  Gerelateerde LibreOffice-functies:

  SAMENG.RENTE

  ODF standaard:

  Sectie 6.12.3, deel 2

  Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

  ACCRINTM