Documentatie/Calc-functies/BASIS

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/BASE and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎NederlandsFunctienaam:

BASIS

Categorie:

Tekst

Samenvatting:

Converteert een niet-negatief geheel getal naar een tekstpresentatie in een opgegeven grondtal/radix. Het minimum aantal tekens in de tekstweergave kan worden opgegeven, in welk geval indien nodig voorloopnullen worden toegevoegd. De tekens 0-9 en hoofdletters A-Z worden gebruikt als de "cijfers" in de geretourneerde tekst.

De functie BASIS is een aanvulling op de functie DECIMAAL.

Note pin.svg

Opmerking
Deze functie is niet gerelateerd aan de Base database management component van LibreOffice.

Syntaxis:

BASIS(Getal; Radix[; Minimumlengte])

Retourneert:

Retourneert een tekenreeks die het opgegeven getal in het/de opgegeven grondtal/ radix vertegenwoordigt

Argumenten:

Getal is een niet-negatief geheel getal of een verwijzing naar een cel die een niet-negatief geheel getal bevat, dat moet worden geconverteerd naar een tekstweergave.

Radix is een geheel getal in het bereik 2 ≤ r ≤ 36 of een verwijzing naar een cel die zo'n geheel getal bevat, dat wil zeggen het/de grondtal/ radix die moet worden gebruikt voor de tekstweergave.

Minimumlengte is een niet-negatief geheel getal of een verwijzing naar een cel die een niet-negatief geheel getal bevat, dat wil zeggen het minimumaantal tekens dat in de tekstweergave moet verschijnen. Als Minimumlengte wordt weggelaten, bevat de geretourneerde tekst het minste aantal tekens zonder voorloopnullen. Als een geldige waarde van Minimumlengte is opgegeven, maar kleiner is dan of gelijk is aan het kleinste aantal benodigde tekens, wordt deze genegeerd; voorloopnullen worden toegevoegd als Minimumlengte geldig is en groter is dan het kleinste aantal benodigde tekens.

  • Als Getal, Radix of Minimumlengte niet-numeriek is, dan retourneerd BASIS als fout #WAARDE!.
  • Voor elke niet-gehele waarde van Getal, Radix of MinimumLength, kapt BASIS de waarde af tot een geheel getal.
  • Als, na enige afkapping, ofwel Getal of MinimumLengte kleiner is dan 0, dan retourneert BASIS als fout Ongeldige argument (Fout:502).
  • Als, na afkapping, Radix kleiner is dan 2 of groter dan 36, dan retourneert BASIS als fout Ongeldige argument (Fout:502).

Aanvullende details:

BASIS genereert tekstweergaven van niet-negatieve gehele getallen voor elk grondtal in het bereik van 2 tot 36, met behulp van de 10 cijfers (0-9) en 26 hoofdletters (A-Z) van het moderne Engelse alfabet. De positionele cijfersystemen voor elk grondtal hebben namen gekregen die worden vermeld op Wikipedia's Lijst van cijfersystemen pagina. Enkele van de meest gebruikte zijn:

  • Base 2 – binair, met de cijfers 0 en 1.
  • Base 8 - octaal, met de cijfers 0 tot 7.
  • Base 10 – decimaal, met de cijfers 0 tot 9.
  • Base 16 – hexadecimaal, met de cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot F (15).
  • Base 32 – duotrigesimaal, met de cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot V (31).
  • Base 36 – hexatrigesimaal, met gebruik van de cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot Z (35).

Voor een niet-negatief geheel getal x en een geldig grondtal bː x = DECIMAAL(BASIS(x; b); b).

Voorbeelden:

Formule Beschrijving Retourneert
=BASIS(15; 2) Hier retourneert de functie de tekstreeks "1111", die de waarde 15 in binaire notatie vertegenwoordigt. 1111
=BASIS(15,6; 8,3; 4,8) Hier retourneert de functie de tekstreeks "0017", die de waarde 15 in octale notatie met twee voorloopnullen vertegenwoordigt. De waarden van alle drie de argumenten worden afgekapt tot gehele getallen. 0017
=BASIS(D1; D2; D3) waarbij de cellen D1, D2 en D3 respectievelijk de waarden 56, 10 en 3 bevatten. Hier retourneert de functie de tekstreeks "056", die de waarde 56 in decimale notatie voorstelt met een voorloopnul. 056
=BASIS(175; 16) Hier retourneert de functie de tekstreeks "AF", die de waarde 175 in hexadecimale notatie vertegenwoordigt. AF
=BASIS(351; 32) Hier retourneert de functie de tekenreeks "AV", die de waarde van 351 in duotrigesimale (base 32) notatie vertegenwoordigt. AV
=BASIS(395; 36) Hier retourneert de functie de tekstreeks "AZ", die de waarde 395 in hexatrigesimale (base 36) notatie vertegenwoordigt. AZ

Gerelateerde LibreOffice-functies:

DECIMAAL

ODF standaard:

Section 6.19.3, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

BASIS