Documentation/Calc Functions/BITHFORSKYD

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/BITRSHIFT and the translation is 15% complete.
  Outdated translations are marked like this.


  Funktionsnavn:

  BITHFORSKYD

  Kategori:

  Matematisk

  Resume:

  Forskyder et tal til højre med det bestemte antal bits.

  Syntaks:

  BITHFORSKYD(Number; Shift)

  Returnerer:

  Returnerer et tal forskudt mod højre med det bestemte antal bits.

  Argumenter:

  Tallet er et positivt heltal, der er mindre end less than 2 ^ 48 (281.474.976.710.656).

  Forskyd er antallet af postioner, bits bliver forskudt mod højre. Hvis forskydningen er negativ, er den synonym med BITVFORSKYD(Tal; -Forskyd).

  • Hvis ét argument er et decimaltal, skal der tages hensyn til dets gulvværdi.
  • Hvis tallet er negativt, returnerer funktionen en fejlkode.

  Yderligere oplysninger:

  • Forskydning af et tal mod højre svarer til at tilføje nuller (0) til venstre i den den binære repræsentation af tallet. For eksempel vil en 3 bits forskydning mod venstre af decimalværdien 6 konvertere dens binære værdi (0110) til 0011 eller 3 decimalt.
  • Med et negativt tal som argumentet Forskyd forskydes antallet af bits til højre. Derfor vil det returnere det samme resultat som et positivt Forskyd-argument i funktionen BITVFORSKYD.

  Eksempler:

  Formula Description Returns
  =BITHFORSKYD(15; 3) 15 is binary 1111. The function shifts this value right by three bits, to give binary 1 or decimal 1. 1
  =BITHFORSKYD(D1; D2) where cells D1 and D2 contain the numbers 6 and -1 respectively. 6 is binary 0110. Because the Shift argument is negative, the function shifts the value 6 left by one bit, to give binary 1100 or decimal 12. 12
  =BITHFORSKYD(15,123; 3,9) The floor values of the two arguments are taken, giving 15 (binary 1111) and 3. The function shifts the value 15 right by three bits, to give binary 1 or decimal 1. 1

  Beslægtede LibreOffice-funktioner:

  BITOG

  BITVFORSKYD

  BITELLER

  BITXELLER

  ODF standard:

  Section 6.6.5, Part 2

  Tilsvarende Excel-funktioner:

  BITRSHIFT