Documentation/Calc Functions/BITHFORSKYD

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/BITRSHIFT and the translation is 60% complete.
Other languages:
English • ‎danskFunktionsnavn:

BITHFORSKYD

Kategori:

Matematisk

Resume:

Forskyder et tal til højre med det bestemte antal bits.

Syntaks:

BITHFORSKYD(tal; forskyd)

Returnerer:

Returnerer et tal forskudt mod højre med det bestemte antal bits.

Argumenter:

Tallet er et positivt heltal, der er mindre end less than 2 ^ 48 (281.474.976.710.656).

Forskyd er antallet af postioner, bits bliver forskudt mod højre. Hvis forskydningen er negativ, er den synonym med BITVFORSKYD(Tal; -Forskyd).

  • Hvis ét argument er et decimaltal, skal der tages hensyn til dets gulvværdi.
  • Hvis tallet er negativt, returnerer funktionen en fejlkode.

Yderligere oplysninger:

  • Forskydning af et tal mod højre svarer til at tilføje nuller (0) til venstre i den den binære repræsentation af tallet. For eksempel vil en 3 bits forskydning mod venstre af decimalværdien 6 konvertere dens binære værdi (0110) til 0011 eller 3 decimalt.
  • Med et negativt tal som argumentet Forskyd forskydes antallet af bits til højre. Derfor vil det returnere det samme resultat som et positivt Forskyd-argument i funktionen BITVFORSKYD.

Eksempler:

Formula Description Returns
=BITRSHIFT(15;3) 15 in binary is 1111 which when applied with right shift by 3-bit gives 0001 or (1111 >> 3 = 0001) 1 (0001)
=BITRSHIFT(6;-1) 6 in binary is 0110 which when applied with right shift by -1-bit gives 1100 which is equivalent to left shift by 1-bit or (0110 >> -1 = 1100) 12 (1100)
=BITRSHIFT(15.123;3) floor of 15.123 is taken so 15 in binary is 1111 which when applied with right shift by 3-bit gives 0001 or (1111 >> 3 = 0001) 1 (0001)
=BITRSHIFT(15;3.7) 15 in binary is 1111 which when applied with right shift by 3-bit(floor of 3.7 is considered) gives 0001 or (1111 >> 3 = 0001) 1 (0001)
=BITRSHIFT(-15;3) Number is negative so function returns error value Err:502

Beslægtede LibreOffice-funktioner:

BITHFORSKYD

BITAND

BITXOR

ODF standard:

Section 6.6.5, Part 2

Tilsvarende Excel-funktioner:

BITHFORSKYD