Documentatie/Calc-functies/COMPLEX

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/COMPLEX and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎italianoFunctienaam:

COMPLEX

Categorie:

Invoegtoepassing

Samenvatting:

Construeert een complex getal als tekst, gezien de reële en imaginaire delen.

Syntaxis:

COMPLEX(Reëel gedeelte; Imaginair gedeelte[; Achtervoegsel])

Retourneert:

Retourneert een tekenreeks die het complexe getal is dat is opgebouwd uit de gegeven reële en imaginaire delen, met behulp van de gegeven of standaard imaginaire eenheid.

Argumenten:

Reëel gedeelte is een reële waarde of een verwijzing naar een cel die die waarde bevat, wat het reële deel van het complexe getal is.

Imaginair gedeelte is een reële waarde of een verwijzing naar een cel die die waarde bevat, wat het denkbeeldige deel van het complexe getal is.

Achtervoegsel is de tekenreeks of een verwijzing naar een cel die die tekenreeks bevat, die de letter omvat die moet worden gebruikt als de denkbeeldige eenheid; ofwel "i" of "j" (alleen kleine letters). Indien weggelaten, wordt "i" gebruikt.

  • Als Reëel gedeelte of Imaginair gedeelte niet-numeriek is, dan retourneert COMPLEX als fout #WAARDE!.
  • Als Achtervoegsel is ingesteld op iets anders dan "i" of "j", retourneert COMPLEX als fout Ongeldig argument (Fout:502).

Aanvullende details:

Algemene informatie over het omgaan met complexe getallen door Calc

Note pin.svg

Note:
Voor het gemak wordt de informatie in dit subgedeelte herhaald op alle pagina's die functies beschrijven die complexe getallen manipuleren.

  • Een complex getal is een getal dat kan worden uitgedrukt in de vorm a+bi, waarbij a en b reële getallen zijn en i een symbool is voor de denkbeeldige eenheid, zodanig dat i2=−1. a staat bekend als het reële deel van het complexe getal en b staat bekend als het imaginaire deel ervan.
  • In sommige disciplines kan het gebruik van i om de denkbeeldige eenheid aan te duiden ongewenst zijn en in dergelijke gevallen kan het symbool j in plaats daarvan worden gebruikt. De functies die Calc biedt om complexe getallen te verwerken, kunnen i of j gebruiken.
  • Bezoek voor aanvullende algemene achtergrondinformatie, Wikipedia's Complex number pagina.
  • Binnen Calc wordt een complex getal weergegeven als een tekenreeksuitdrukking in de vorm "a+bi" of "a+bj", waarbij a en b reële getallen zijn. Als het complexe getal een reëel getal is (b=0), kan het worden weergegeven als een tekenreeksuitdrukking of een numerieke waarde. Complexe getallenreeksexpressies mogen geen spatietekens bevatten. Voorbeelden van geldige complexe Calc-getallen zijn "2", -6, "2+3i", "3j", "12.34+56.78i" en "1e+23-1e-22j". Calc zou de strings "1+j2", "i+1" en "i+j" niet herkennen als geldige complexe getallen.
  • De weergave van de complexe getallen in strings kan tot 15 significante cijfers hebben en indien nodig wordt automatisch een wetenschappelijke opmaak gebruikt (ga naar Wikipedia's Scientific notation pagina voor meer informatie). Het decimale scheidingsteken in complexe getalreeksexpressies is altijd een punt, ongeacht de landinstelling.


Voorbeelden:

Formule Beschrijving Retourneert
=COMPLEX(1; 2) Hier retourneert de functie de reeks complexe getallen met de standaard "i" als de denkbeeldige eenheid. 1+2i
=COMPLEX(-3; 4; "j") Hier retourneert de functie de reeks complexe getallen met de opgegeven "j" als de denkbeeldige eenheid. -3+4j
=COMPLEX(F1; F2; F3) waarbij de cellen F1 en F2 respectievelijk de waarden 1,23 en -4,56 bevatten en cel F3 het teken "j". Hier retourneert de functie de reeks complexe getallen die is geconstrueerd met behulp van waarden die in de opgegeven cellen zijn ingevoerd. 1.23-4.56j
=COMPLEX(1,2E17; 3,4E16) Hier retourneert de functie de reeks complexe getallen met behulp van reële en imaginaire delen gespecificeerd in wetenschappelijke (E) notatie. 1.2e+17+3.4e+16i

Gerelateerde LibreOffice-functies:

Geen

ODF standaard:

Section 6.8.2, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

COMPLEX