Documentation/Calc-functies/TEKST.SAMENV

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/CONCAT and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Functienaam:

  TEKST.SAMENV

  Categorie:

  Tekst

  Samenvatting:

  Voegt meerdere tekstreeksen samen tot één enkele reeks.

  De functie TEKST.SAMENV is een verbeterde versie van de TEKST.SAMENVOEGEN-functie, waarbij TEKST.SAMENV celbereiken als argumenten accepteert.

  Syntaxis:

  TEKST.SAMENV(Tekst1 [; Tekst2 [; … [; Tekst255]]])

  Retourneert:

  Retourneert een tekstreeks die is gevormd door de tekstreeksargumenten van begin tot eind samen te voegen.

  Argumenten:

  Tekst1 is een tekstreeks (tussen aanhalingstekens), een getal, een verwijzing naar een cel, een verwijzing naar een celbereik of een inline matrix van tekstreeksen (tussen accolades '{' en '} '). Tekst1 specificeert de eerste reeks of reeksen die aaneengeschakeld moeten worden.

  Tekst2 tot en met Tekst255 lijken op Tekst1 maar specificeren de volgende reeksen die moeten worden samengevoegd.

  • De beperkte hulpprogrammaformule =TEKST.SAMENV() veroorzaakt geen fout maar retourneert een lege reeks.
  • De lengte van de te retourneren reeks is beperkt tot minder dan 256 * (1024)2 tekens. Als de doorgegeven argumenten ertoe leiden dat deze limiet wordt overschreden, retourneert TEKST.SAMENV als fout Overschrijding van tekenreeks (Fout:513).

  Aanvullende details:

  Wanneer een celbereik is opgegeven, worden de cellen rij voor rij doorlopen (van boven naar beneden).

  Deze functie is geen vereiste van ODF 1.2, maar is compatibel met de functie TEKST.SAMENV van Microsoft Excel.

  Voorbeelden:

  Formule Beschrijving Retourneert
  =TEKST.SAMENV("Life is really simple, "; "but we insist on making it complicated "; "(Confucius).") Hier worden drie afzonderlijke reeksen als afzonderlijke argumenten doorgegeven, waarbij de functie ze samenvoegt en teruggeeft "Life is really simple, but we insist on making it complicated (Confucius).". Life is really simple, but we insist on making it complicated (Confucius).
  =TEKST.SAMENV(D1; D2; D3) waarbij de cellen D1, D2 en D3 respectievelijk de tekstreeksen "Als er niets goed gaat", "ga naar links" en "!" bevatten. Hier worden drie afzonderlijke strings doorgegeven door celverwijzingen, waarbij de functie ze samenvoegt en teruggeeft "Als er niets goed gaat, ga dan naar links!". When nothing is going right, go left!
  =TEKST.SAMENV({"The ", "journey ", "of ", "a ", "thousand ", "miles ", "begins ", "with ", "one ", "step."}) Hier worden tien afzonderlijke strings doorgegeven in een inline matrix, waarbij de functie ze samenvoegt en teruggeeft "De reis van duizend mijl begint met één stap.". The journey of a thousand miles begins with one step.
  =TEKST.SAMENV("Total: $"; 123.45) Hier worden een tekstreeks en een getal als argumenten doorgegeven, waarbij de functie ze samenvoegt en "Totaal: €123,45" retourneert. Total: $123.45
  =TEKST.SAMENV(A1:B3) waarbij de cellen A1, A2, A3, B1, B2 en B3 respectievelijk de tekstreeksen A1,A2,A3,B1,B2 en B3 bevatten. Hier voegt de functie de inhoud van alle cellen in het bereik A1:B3 samen, waarbij "A1B1A2B2A3B3" wordt geretourneerd. Let op de volgorde van aaneenschakeling voor een celbereik. A1B1A2B2A3B3
  =TEKST.SAMENV(A:B; 3:4) Hier voegt de functie de inhoud van alle cellen in kolommen A en B samen met de inhoud van alle cellen in rij 3 en 4. In dit voorbeeld kan de inhoud van cellen A3, A4, B3 en B4 twee keer voorkomen in de geretourneerde reeks. De exacte geretourneerde tekenreeks is afhankelijk van de inhoud van de cellen in kolom A, kolom B, rij 3 en rij 4. -

  Gerelateerde LibreOffice-functies:

  TEKST.SAMENVOEGEN

  TEKST.COMBINEREN

  ODF standaard:

  Geen

  Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

  CONCAT