Dokumentace/Výpočetní funkce/CONCAT

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/CONCAT and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  CONCAT

  Kategorie:

  Text

  Shrnutí:

  Spojí více textových řetězců do jednoho řetězce.

  Funkce CONCAT je rozšířenou verzí funkce CONCATENATE, přičemž CONCAT přijímá jako argumenty rozsahy buněk.

  Syntaxe:

  CONCAT(Text 1 [; Text 2 [; … [; Text 255]]])

  Vrátí:

  Vrací textový řetězec vytvořený spojením argumentů řetězce od konce ke konci.

  Argumenty:

  Text 1 je textový řetězec (v uvozovkách), číslo, odkaz na buňku, odkaz na rozsah buněk nebo řádkové pole řetězců (v kulatých závorkách '{' a '}'). Text 1 určuje první řetězec nebo řetězce, které se mají spojit.

  Text 2Text 255 jsou podobné jako Text 1, ale určují další řetězce, které mají být spojeny.

  • Omezený obslužný vzorec =CONCAT() nezpůsobí chybu, ale vrátí prázdný řetězec.
  • Délka vráceného řetězce je omezena na méně než 256 * (1024)2 znaků. Pokud by předané argumenty způsobily překročení tohoto limitu, CONCAT hlásí chybu přetečení řetězce (Chyba:513).

  Další detaily:

  Je-li zadán rozsah buněk, buňky se procházejí po řádcích (shora dolů).

  Tato funkce není požadavkem ODF 1.2, ale je kompatibilní s funkcí CONCAT aplikace Microsoft Excel.

  Příklady:

  Vzorec Popis Vrátí
  =CONCAT("Life is really simple, "; "but we insist on making it complicated "; "(Confucius).") Zde jsou jako samostatné argumenty předány tři jednotlivé řetězce, které funkce spojí a vrátí "Život je opravdu jednoduchý, ale my trváme na tom, abychom ho zkomplikovali (Konfucius).". Life is really simple, but we insist on making it complicated (Confucius).
  =CONCAT(D1; D2; D3), kde buňky D1, D2 a D3 obsahují řetězce "Když nic nejede doprava,", " jít doleva" a "!". Zde jsou tři jednotlivé řetězce předány pomocí odkazů na buňky, funkce je spojí a vrátí "Když nic nejede doprava, jdi doleva!". When nothing is going right, go left!
  =CONCAT({"The ", "journey ", "of ", "a ", "thousand ", "miles ", "begins ", "with ", "one ", "step."}) Zde je deset jednotlivých řetězců předáno v inline poli, funkce je spojí a vrátí "Cesta dlouhá tisíc mil začíná jedním krokem.". The journey of a thousand miles begins with one step.
  =CONCAT("Total: $"; 123.45) Zde jsou jako argumenty předány řetězec a číslo, funkce je spojí a vrátí "Celkem: $123,45". Total: $123.45
  =CONCAT(A1:B3), kde buňky A1, A2, A3, B1, B2 a B3 obsahují řetězce "A1", "A2", "A3", "B1", "B2" a "B3". Zde funkce spojí obsah všech buněk v rozsahu A1:B3 a vrátí "A1B1A2B2A3B3". Všimněte si pořadí spojování pro rozsah buněk. A1B1A2B2A3B3
  =CONCAT(A:B; 3:4) Zde funkce spojí obsah všech buněk ve sloupcích A a B a obsah všech buněk v řádcích 3 a 4. V tomto příkladu se obsah buněk A3, A4, B3 a B4 může ve vráceném řetězci objevit dvakrát. Přesný vrácený řetězec by závisel na obsahu buněk ve sloupci A, sloupci B, řádku 3 a řádku 4. -

  Související funkce LibreOffice:

  CONCATENATE

  TEXTJOIN

  ODF standard:

  Nic

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  CONCAT