Documentatie/Calc-functies/COUP.DAGEN.BB

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/COUPDAYBS and the translation is 100% complete.
  Other languages:

  Functienaam:

  COUP.DAGEN.BB

  Categorie:

  Financieel

  Samenvatting:

  Gebruikt de vervaldatum van een obligatie, de frequentie van de couponbetalingen van de obligatie en de toepasselijke dagtellingsconventie om de laatste coupondatum te bepalen die valt op of vóór de gespecificeerde afwikkelingsdatum. De functie berekent vervolgens het aantal dagen tussen die coupondatum en de vereffeningsdatum en retourneert dit.

  Syntaxis:

  COUP.DAGEN.BB(Aankoopdatum; Vervaldatum; Frequentie[; Basis])

  Retourneert:

  Retourneert een geheel getal in het bereik van 0 tot en met 365, het aantal dagen tussen de laatste coupondatum die op of vóór de vereffeningsdatum valt, en de vereffeningsdatum.

  Argumenten:

  Aankoopdatum is een datum (tussen aanhalingstekens) of een datum-tijd serienummer of een verwijzing naar een cel die een van die typen bevat, die specificeert wanneer een transactie wordt "afgewikkeld". Op deze datum voltooit de verkoper de overdracht van de obligatie aan de koper en de koper verricht de passende betaling aan de verkoper.

  Vervaldatum is een datum (tussen aanhalingstekens) of een datum-tijd serienummer of een verwijzing naar een cel die een van die typen bevat, die specificeert wanneer de obligatie vervalt. Op de vervaldag moet de uitgever van de obligatie de obligatiehouder het volledige bedrag van de obligatie terugbetalen.

  Frequentie is een positief geheel getal of een verwijzing naar een cel die dat gehele getal bevat, dat wil zeggen het aantal coupons dat per jaar wordt betaald. Geldige waarden zijn 1 (jaarlijks), 2 (halfjaarlijks) of 4 (driemaandelijks).

  Basis is een positief geheel getal in het bereik 0 - 4 of een verwijzing naar een cel die dat gehele getal bevat dat wordt gekozen uit een lijst met opties en aangeeft hoe het jaar moet worden berekend. Ga voor meer informatie naar Wikipedia Day count convention.

  Basis Berekening
  0 of ontbreekt Amerikaanse methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
  1 Exact aantal dagen in maanden, exact aantal dagen in jaar.
  2 Exact aantal dagen in maand, jaar heeft 360 dagen.
  3 Het exacte aantal dagen in de maand, het jaar heeft 365 dagen.
  4 Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen.
  • Als Aankoopdatum of Vervaldatum geen geldige datumuitdrukking is, dan retourneert COUP.DAGEN.BB als foutcode #WAARDE!.
  • Als de Aankoopdatum op of na de Vervaldatum datum valt, dan retourneert COUP.DAGEN.BB als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Frequentie niet-numeriek is, dan retourneert COUP.DAGEN.BB als foutcode #WAARDE! fout.
  • Als Basis niet-numeriek is, dan retourneert COUP.DAGEN.BB als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Basis of Frequentie een niet-gehele waarde is, dan kapt COUP.DAGEN.BB het af tot een geheel getal.
  • Als, na enige afkapping, Frequentie niet gelijk is aan 1, 2 of 4, dan retourneert COUP.DAGEN.BB als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als, na enige afkapping, Basis niet gelijk is aan 0, 1, 2, 3 of 4, dan retourneert COUP.DAGEN.BB als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).

  Aanvullende details:

  • De voorbeelden op deze pagina gebruiken de standaard ISO 8601-opmaak voor datums, omdat deze onafhankelijk moet zijn van uw geselecteerde taalinstelling. De standaard datumopmaak op uw computer kan afwijken. Vermijd het gebruik van locatie-afhankelijke datumopmaak die fouten kunnen veroorzaken als het document wordt geladen met verschillende taalinstellingen. Het is vaak een goede gewoonte om de functie DATUM te gebruiken in plaats van opgemaakte datumwaarden te typen.
  • Als Aankoopdatum of Vervaldatum tijdcomponenten bevatten, worden deze genegeerd door COUP.DAGEN.BB.
  • Ga voor meer achtergrondinformatie over coupons naar de Wikipedia-pagina Coupon (finance).

  Voorbeelden:

  Formule Beschrijving Retourneert
  =COUP.DAGEN.BB(A1; A2; A3; A4) waarbij cel A1 de datum 01-09-2022 bevat, cel A2 bevat de datum 15-11-2025, cel A3 bevat de nummer 2 en cel A4 bevat nummer 3. Een belegger koopt een obligatie met een vervaldatum van 15-11-2025, waarbij de transactie wordt afgewikkeld op 01-09-2022. De obligatie betaalt om de zes maanden rente en de toepasselijke conventie voor het tellen van dagen is basis 3 (exact aantal dagen in de maand, 365 dagen in het jaar). Hier rekent de functie terug vanaf de vervaldatum om de laatste coupondatum te bepalen die valt op of voor 01-09-2022 en geeft het aantal dagen terug tussen die coupondatum en de afwikkelingsdatum. 109
  =COUP.DAGEN.BB("2022-09-01"; "2022-11-15"; 2) Een belegger koopt een obligatie met een vervaldatum van 15-11-2025, waarbij de transactie wordt afgewikkeld op 01-09-2022. De obligatie keert elke zes maanden rente uit. Aangezien het vierde argument is weggelaten, gebruikt COUP.DAGEN.BB standaard een dagtelconventie van basis 0 (12 maanden van elk 30 dagen). Hier rekent de functie terug vanaf de vervaldatum om de laatste coupondatum te bepalen die valt op of voor 01-09-2022 en geeft het aantal dagen terug tussen die coupondatum en de afwikkelingsdatum. 106
  =COUP.DAGEN.BB(DATUM(2022; 9; 1); DATUM(2025; 11; 15); 2) Hier voert de formule dezelfde functie uit als in het vorige voorbeeld, maar gebruikt de functie DATUM in plaats van opgemaakte datumwaarden. 106
  =COUP.DAGEN.BB(44805; 45976; 2) Calc behandelt datums als getallen, waarbij elke datum overeenkomt met een datum-tijd-volgnummer. Ervan uitgaande dat de optie Datum in Exta ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Berekenen (LibreOffice ▸ Voorkeuren ▸ LibreOffice Calc ▸ Berekenen op macOS) is ingesteld op de standaardwaarde, 44805 is het datum-tijd-serienummer voor 01-09-2022 en 45976 is het datum-tijd-serienummer voor 15-11-2025. Hier vervult de formule dezelfde functie als in het vorige voorbeeld. 106

  Gerelateerde LibreOffice-functies:

  COUP.DAGEN

  COUP.DAGEN.VV

  COUP.DATUM.NB

  COUP.AANTAL

  COUP.DATUM.VB

  ODF standaard:

  Sectie 6.12.5, deel 2

  Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

  COUPDAYBS