Dokumentace/Výpočetní funkce/DAYS

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/DAYS and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  DAYS

  Kategorie:

  Datum a čas

  Shrnutí:

  Vypočítá počet dní mezi dvěma daty za předpokladu standardního kalendáře.

  Syntaxe:

  DAYS(Datum2; Datum1)

  Vrátí:

  Vrací reálné číslo, které je rozdílem dvou zadaných dat ve dnech.

  Argumenty:

  Datum1 je datum (v uvozovkách) nebo pořadové číslo data a času nebo odkaz na buňku obsahující jeden z těchto typů, který je buď počátečním, nebo koncovým datem období, pro které se má výpočet provést.

  Datum2 je datum (v uvozovkách) nebo pořadové číslo data a času nebo odkaz na buňku obsahující jeden z těchto typů, který je buď koncovým datem, nebo počátečním datem období, pro které se má výpočet provést.

  • Pokud buď Datum1 nebo Datum2 není platný výraz data, pak DAYS hlásí chybu #VALUE!.
  • Pokud je Datum2 dřívější než Datum1, výsledkem je záporné číslo; pokud je Datum2 pozdější než Datum1, výsledkem je kladné číslo.
  • Jak Datum1, tak Datum2 mohou obsahovat časové složky, například „2020-12-08T21:30:00“ nebo 42711.90. V takových případech může vrácená hodnota zahrnovat zlomkovou část.

  Další detaily:

  Podrobnosti specifické pro funkci DAYS

  Vzorec pro tuto funkci je DAYS = Datum2Datum1, po odečtení dvou pořadových čísel datum-čas.

  Tato funkce není totožná s funkcí DAYS aplikace Microsoft Excel, která nebere v úvahu žádné časové složky dat.


  Obecné informace o funkcích Calc pro datum a čas

  Note pin.svg

  Poznámka:
  Pro usnadnění se informace v této podkapitole opakují na všech stránkách popisujících funkce v kategorii Datum a čas.

  • Interně se v Calcu s hodnotou data/času pracuje jako s reálným číslem a někdy se to označuje termínem pořadové číslo data a času. Například 2021-02-08 12:00:00 odpovídá pořadovému číslu data a času 44235,5. Celočíselná část pořadového čísla data a času (před desetinnou čárkou) je počet dní od definovaného počátečního data. Desetinná část pořadového čísla data a času (za desetinnou čárkou) je denní doba vyjádřená jako zlomek dne. Například 0,25 odpovídá 06:00:00 a 0,75 odpovídá 18:00:00.
  • Calc používá jako výchozí počáteční datum (den 0) datum 1899-12-30, ale můžete přejít na Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Vypočítat a vybrat alternativní počáteční datum; pokud však nemáte specifické požadavky na kompatibilitu se staršími tabulkovými aplikacemi, doporučujeme toto nastavení neměnit. Pokud kopírujete a vkládáte buňky obsahující hodnoty data mezi různými tabulkovými procesory, zkontrolujte, zda je v obou dokumentech nastaveno stejné počáteční datum, abyste předešli neočekávaným změnám zobrazených dat.
  • Záporná časová pořadová čísla odpovídají datům dřívějším, než je v Calcu nastavení počáteční datum. Calc počítá všechna data zpětně až do 15. října 1582 pomocí gregoriánského kalendáře. Den před tímto datem je 4. říjen 1582 a pro dřívější data Calc používá juliánský kalendář.
  • Pořadové číslo s datem a časem je stejné jako jakékoli jiné číslo, jen se obvykle rozhodneme zobrazit je ve formátu datum/čas. Do buňky můžete zadat číslo a poté změnit formátování buňky tak, aby se hodnota zobrazovala jako datum/čas. Do buňky můžete také zadat datum/čas a poté změnit formátování buňky tak, aby se zobrazilo pořadové číslo s datem a časem.
  • Popisy funkcí Calcu na těchto stránkách wiki používají pro přehlednost standardní formát ISO 8601 pro datum a čas, protože by měl být nezávislý na zvoleném nastavení místního jazyka. Výchozí formát data ve vašem počítači může být jiný. Při zadávání dat jako součásti vzorců mohou být lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače dat interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data zadaná v tomto formátu nejsou rozpoznána jako data a vedou k chybným výpočtům. Aby data nebyla interpretována jako součást vzorců, použijte buď funkci DATE, nebo datum umístěte do uvozovek a použijte zápis podle ISO 8601. Vyvarujte se používání formátů data závislých na národním prostředí, které mohou vést k chybám, pokud je dokument načten pod jiným národním nastavením.
  • Ve funkcích programu Calc kategorie Datum a čas se nepoužívá informace o časovém pásmu.
  • Pokud chcete zadat pouze dvě číslice roku (například 21 místo 2021), Calc musí vědět, zda myslíte 2021 nebo 1921. Přejděte na Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Obecné a zobrazte nebo upravte rozsah let, který Calc použije pro interpretaci dvoumístných hodnot roku.
  • Calc obsahuje logiku k rozhodnutí jak zacházet s textem, když na něj narazíte jako na operand v aritmetické operaci nebo jako argument funkce, která místo toho očekává číslo. V této souvislosti je možný jednoznačný převod pro data a časy ISO 8601 v jejich rozšířených formátech s oddělovači. Například jednoduchý vzorec =1 + "2021-02-08" obvykle poskytne výsledek 2021-02-09 (pokud je formátován jako datum). Tato logika však může být ovlivněna nastavením v dialogovém okně Podrobné nastavení výpočtů, ke kterému se dostanete výběrem Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Vzorec a stisknutím tlačítka Podrobnosti v oblasti Podrobné nastavení výpočtů. Pokud dojde k chybě #VALUE!, může to být způsobeno tím, že je vybrána možnost Vrátit chybu #VALUE!, v takovém případě byste měli experimentovat s jednou z dalších samovysvětlujících možností v rozbalovacím seznamu Převod z textu na číslo.

  Příklady:

  Vzorec Popis Vrátí
  =DAYS("2020-05-08"; "2010-01-01") Funkce vypočítá počet dní mezi dvěma daty. 3780
  =DAYS(37 000,33; 35 950,5) Funkce vypočítá rozdíl mezi dvěma pořadovými čísly data a času. 1 049,83
  =DAYS("2010-05-08"; "2020-01-01") Funkce vypočítá počet dní mezi dvěma daty. Protože Datum2 je dřívější, funkce vrátí zápornou hodnotu. −3525

  Související funkce LibreOffice:

  DATEDIF

  DAYS360

  MONTH

  YEAR

  ODF standard:

  Section 6.10.6, part 2

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  DAYS od verze 2013.