Documentatie/Calc-functies/ZELFDE.DAG

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/EDATE and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Functienaam:

  ZELFDE.DAG

  Categorie:

  Datum en tijd

  Samenvatting:

  Berekent de datum die op dezelfde dag van de maand valt, maar een bepaald aantal maanden voor of na een bepaalde datum. ZELFDE.DAG kan worden gebruikt om verschillende soorten eind- / vervaldatums te bepalen.

  Syntaxis:

  ZELFDE.DAG(Begindatum; Maanden)

  Retourneert:

  Retourneert een geheel getal datum-tijd serienummer dat de nieuwe datum vertegenwoordigt. De geretourneerde waarde is standaard opgemaakt als een getal, maar u kunt indien nodig andere opmaak toepassen.

  Argumenten:

  Begindatum is de datum (tussen aanhalingstekens) of een datum-tijd-serienummer of een verwijzing naar de cel die één van die typen bevat, wat de begindatum is waarvoor de berekening moet worden uitgevoerd.

  Maanden is een geheel getal of een verwijzing naar een cel die die waarde bevat, wat het aantal maanden is dat moet worden toegevoegd aan Begindatum. Positieve, nul- en negatieve waarden worden geaccepteerd. Negatieve waarden resulteren in datums die eerder zijn dan Begindatum, terwijl positieve waarden resulteren in datums die later zijn dan Begindatum.

  • Als Begindatum geen geldige datumuitdrukking bevat, retourneert ZELFDE.DAG als fout #WAARDE!
  • ZELFDE.DAG negeert alle tijdcomponenten van Begindatum.
  • De standaardwaarde is dat de dag van de maand ongewijzigd blijft, tenzij deze groter is dan het aantal dagen in de nieuwe maand, in welk geval deze wordt teruggezet naar de laatste dag van de nieuwe maand.
  • Als Maanden niet-numeriek is, dan retourneert ZELFDE.DAG als fout #WAARDE!
  • Als Maanden een niet-gehele waarde is, dan kapt ZELFDE.DAG deze af tot een geheel getal.

  Aanvullende details:

  Algemene informatie over de datum- en tijdfuncties van Calc

  Note pin.svg

  NB:
  Voor het gemak wordt de informatie in deze subsectie herhaald op alle pagina's die functies beschrijven in de categorie Datum en Tijd.

  • Intern in Calc, een datum/tijd-waarde wordt behandeld als een reëel getal en dit wordt soms aangeduid met de term datum-tijd serienummer. 2021-02-08 12:00:00 komt bijvoorbeeld overeen met het datum-tijd serienummer 44235.5. Het gehele deel van een datum-tijd-serienummer (vóór de komma) is het aantal dagen sinds een gedefinieerde startdatum. Het fractionele deel van een datum-tijd-serienummer (achter de komma) is de tijd van de dag uitgedrukt als een fractie van een dag. 0,25 is bijvoorbeeld gelijk aan 06:00:00 en 0,75 is gelijk aan 18:00:00.
  • Calc gebruikt 1899-12-30 als standaard startdatum (dag 0) maar u kunt naar Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Berekenen gaan om alternatieve startdatums te selecteren; we raden u echter aan deze instelling niet te wijzigen, tenzij u specifieke vereisten heeft voor compatibiliteit met oudere werkbladtoepassingen. Als u cellen met datumwaarden kopieert en plakt tussen verschillende werkbladen, controleer dan of beide documenten zijn ingesteld om dezelfde startdatum te gebruiken om onverwachte wijzigingen in de weergegeven datums te voorkomen.
  • Negatieve datum-tijd serienummers komen overeen met datums eerder dan de startdatum van Calc. Calc berekent alle datums terug tot 15 oktober 1582 met behulp van de Gregorian calendar. De dag ervoor is 4 oktober 1582 en Calc gebruikt de Julian calendar voor eerdere data.
  • Een serienummer voor datum en tijd is hetzelfde als elk ander getal, behalve dat we er meestal voor kiezen om het in de vorm van een datum/tijd weer te geven. U kunt een getal in een cel invoeren en vervolgens de opmaak van de cel wijzigen om de waarde als datum/tijd weer te geven. U kunt ook een datum/tijd in een cel invoeren en vervolgens de opmaak van de cel wijzigen om het datum-tijd-serienummer weer te geven.
  • Voor de duidelijkheid: de beschrijvingen van de Calc-functies op deze wiki-pagina's gebruiken het standaard ISO 8601-formaat voor datum en tijd omdat dit onafhankelijk moet zijn van de door u geselecteerde landinstellingen. Het standaard datumformaat op uw computer kan anders zijn. Bij het invoeren van datums als onderdeel van formules, kunnen schuine strepen of streepjes die als datumscheidingsteken worden gebruikt, worden geïnterpreteerd als rekenkundige operatoren. Daarom worden datums die in dit formaat zijn ingevoerd, niet herkend als datums en resulteren in foutieve berekeningen. Om te voorkomen dat datums worden geïnterpreteerd als onderdelen van formules, gebruikt u de functie DATUM of plaatst u de datum tussen aanhalingstekens en gebruikt u de ISO 8601-notatie. Vermijd het gebruik van locale-afhankelijke datumnotaties die fouten kunnen veroorzaken als het document onder verschillende locale-instellingen wordt geladen.
  • Tijdzone-informatie wordt niet gebruikt door de datum- en tijdfuncties van Calc.
  • Als u alleen twee cijfers van het jaar wilt invoeren (bijvoorbeeld 21 in plaats van 2021), moet Calc weten of u 2021 of 1921 bedoelt. Ga naar Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice ▸ Algemeen om het bereik van jaren te bekijken of aan te passen dat Calc zal gebruiken om tweecijferige jaarwaarden te interpreteren.
  • Calc bevat logica om te beslissen hoe tekst moet worden behandeld wanneer het wordt aangetroffen als een opdrachtelement in een rekenkundige bewerking of als een argument voor een functie die in plaats daarvan een getal verwacht. In deze context is eenduidige conversie mogelijk voor ISO 8601 datums en tijden in hun uitgebreide formaten met scheidingstekens. De eenvoudige formule =1 + "2021-02-08" geeft bijvoorbeeld meestal het resultaat 2021-02-09 (wanneer opgemaakt als een datum). Deze logica kan echter worden beïnvloed door de instellingen in het dialoogvenster Gedetailleerde berekeningsinstellingen, toegankelijk door Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Formule te selecteren en op de knop Details te drukken in het gebied "Gedetailleerde berekeningsinstellingen". Als een #WAARDE! fout optreedt, kan het zijn dat de optie Algemene fout #WAARDE! is geselecteerd, in welk geval u moet experimenteren met één van de andere opties in de keuzelijst Van tekst naar getal converteren.

  Voorbeelden:

  Formule Beschrijving Retourneert
  =ZELFDE.DAG("2020-11-30"; 6) Hier retourneert de functie het datum-tijd-serienummer voor de datum zes maanden na 30-11-2020. De waarde 44346 wordt geretourneerd, wat overeenkomt met 2021-05-30 44346
  =ZELFDE.DAG(44242; −3) De waarde 44242 is het datum-tijd-serienummer voor 2021-02-15. Hier retourneert de functie het datum-tijd-serienummer voor de datum drie maanden vóór 2021-02-15. De waarde 44150 wordt geretourneerd, wat overeenkomt met 2020-11-15. 44150
  =ZELFDE.DAG(A1; A2) waarbij cel A1 2020-05-31T10:57:07 bevat en cel A2 -3,6 bevat. Hier retourneert de functie het datum-tijd-serienummer voor de datum drie maanden vóór 2020-05-31. De geretourneerde waarde is 43890, wat overeenkomt met 29-02-2020. Aangezien februari 2020 minder dan 31 dagen bevat, wordt de laatste dag van de maand gebruikt. Let ook op de afkapping van de tijdcomponent van het eerste argument en de fractionele component van het tweede argument. 43890

  Gerelateerde LibreOffice-functies:

  DAGEN

  DATUMVERSCHIL

  LAATSTE.DAG

  ODF standaard:

  Section 6.10.8, part 2

  Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

  EDATE