Documentatie/Calc-functies/VAST

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/FIXED and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎NederlandsFunctienaam:

VAST

Categorie:

Tekst

Samenvatting:

Converteert een getal naar een tekstweergave in een opgegeven opmaak.

Syntaxis:

VAST(Getal[; Decimalen[; Geen scheidingsteken voor duizendtallen]])

Retourneert:

Retourneert een tekenreeks die het opgegeven getal in de opgegeven opmaak vertegenwoordigt.

Argumenten:

Getal is een reëel getal of een verwijzing naar een cel met een reëel getal, dat moet worden geconverteerd naar een tekstweergave.

Decimalen is een geheel getal in het bereik -15 ≤ d ≤ 15 of een verwijzing naar een cel die zo'n geheel getal bevat, dat wil zeggen het aantal decimalen dat in de tekstweergave moet worden gebruikt. Als Decimalen wordt weggelaten, wordt een standaardwaarde van 2 toegepast. VAST rondt Getal af op het opgegeven aantal decimalen. Als Decimalen negatief is, wordt Getal naar links van het decimaalteken afgerond (bijvoorbeeld een Decimalen-waarde van -1 rondt af op de dichtstbijzijnde 10, terwijl een Decimalen waarde van -2 ronden op de dichtstbijzijnde 100).

Geen scheidingsteken voor duizendtallen is een logische waarde die bepaalt of scheidingstekens voor cijfergroepen worden opgenomen in de tekstweergave. Indien ingesteld op 0, ingesteld op ONWAAR of weggelaten, worden scheidingstekens voor cijfergroepen opgenomen volgens de landinstelling. Indien ingesteld op een andere waarde, worden scheidingstekens voor cijfergroepen weggelaten.

  • Als Getal, Decimalen of Geen scheidingsteken voor duizendtallen niet-numeriek is, dan geeft VAST als fout #WAARDE!.
  • Als Decimalen een niet-gehele waarde is, dan wordt VAST geconverteerd naar een geheel getal door de minimumwaarde te nemen.
  • Als, na het nemen van de minimumwaarde, Decimalen kleiner is dan -15 of groter dan 15, dan retourneert VAST als fout Ongeldig argument (Fout:502).

Aanvullende details:

Het symbool dat wordt gebruikt om het gehele deel van een getal te scheiden van het fractionele deel staat bekend als een "decimaal scheidingsteken". Over de hele wereld worden verschillende decimale scheidingstekens gebruikt, afhankelijk van de landinstelling. Zo wordt in veel landen een decimaalteken (punt) gebruikt, in veel andere landen een komma achter de komma en in de Arabische wereld een Arabisch decimaalteken (Unicode-teken U+066B).

Om het lezen te vergemakkelijken, worden de cijfers van langere getallen vaak gegroepeerd met een scheidingsteken dat afhankelijk is van de landinstelling. Komma, punt en spatie kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt als het "cijfergroepscheidingsteken". In veel landen worden de gehele componenten van getallen opgesplitst met een scheidingsteken om de drie cijfers en dit staat vaak bekend als een "duizendtal-scheidingsteken". In sommige gevallen wordt het scheidingsteken echter niet om de drie cijfers geplaatst en in sommige gevallen wordt de fractionele component van een getal geschreven met behulp van cijfergroepscheidingstekens. Vandaar dat de term "duizenden separator" niet universeel toepasbaar is.

De functie VAST is afhankelijk van de lokale instellingen en moet daarom niet als overdraagbaar worden beschouwd.

Voorbeelden:

De resultaten van de volgende formules worden beschreven voor de landinstelling Nederlands (NL) - de resultaten kunnen verschillen voor andere landen.

Formule Beschrijving Retourneert
=VAST(1234567,89; 3; 1) Hier retourneert de functie een tekenreeks die het opgegeven getal vertegenwoordigt, afgerond op drie decimalen, zonder scheidingstekens voor cijfergroepen. 1.234.567,890
=VAST(E1; E2; E3) waarbij de cellen E1, E2 en E3 respectievelijk de waarden 1234567,89; 3 en WAAR bevatten. Hier retourneert de functie opnieuw een tekenreeks die het opgegeven getal vertegenwoordigt, afgerond op drie decimalen, zonder scheidingstekens voor cijfergroepen. 1.234.567,890
=VAST(1234567,89) Hier retourneert de functie een tekenreeks die het opgegeven getal vertegenwoordigt, afgerond op twee decimalen (de standaard wanneer het argument Decimalen wordt weggelaten), met scheidingstekens voor cijfers (de standaard wanneer het argument Geen scheidingsteken voor duizendtallen wordt weggelaten). 1.234.567,89
=VAST(12345,6789; -2) Hier retourneert de functie een tekenreeks die het opgegeven getal vertegenwoordigt, afgerond vóór het decimaalteken tot op de dichtstbijzijnde 100, met scheidingstekens voor cijfers (de standaardinstelling wanneer het argument Geen scheidingsteken voor duizendtallen wordt weggelaten). 12.300
=VAST(12345,6789; -2,1) Hier retourneert de functie een tekenreeks die het opgegeven getal vertegenwoordigt, afgerond vóór het decimaalteken op de dichtstbijzijnde 1000 (-3 is de bodemwaarde van -2,1), met scheidingstekens voor cijfers (de standaard wanneer het argument 'Geen scheidingsteken voor duizendtallen ' wordt weggelaten). 12.000
=VAST(12345,6789; 3,6; 1) Hier retourneert de functie een tekenreeks die het opgegeven getal vertegenwoordigt, afgerond op drie decimalen (3 is de bodemwaarde van 3,6), zonder scheidingstekens voor cijfergroepen. 12.345,679
=VAST(12345,6789;; 1) Hier retourneert de functie een tekenreeks die het opgegeven getal vertegenwoordigt, afgerond op twee decimalen (de standaardwaarde wanneer het argument Decimalen wordt weggelaten), zonder scheidingstekens voor cijfergroepen. 12.345,68

Gerelateerde LibreOffice-functies:

TEKST

ODF standaard:

Section 6.20.10, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

VAST