Documentatie/Calc-functies/UUR

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/HOUR and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Functienaam:

  UUR

  Categorie:

  Datum en tijd

  Samenvatting:

  Bepaalt de uurwaarde van een datumexpressie die is doorgegeven als een datum-tijd-serienummer of een tekenreeks.

  Syntaxis:

  UUR(DatumTijd)

  Retourneert:

  Retourneert een positief geheel getal in het bereik van 0 tot 23, wat de uurwaarde is van de opgegeven datumexpressie.

  Argumenten:

  Getal is de datumuitdrukking (tussen aanhalingstekens) of een datum-tijd-serienummer of een verwijzing naar de cel die één van die typen bevat, waaruit het uur moet worden geëxtraheerd.

  • Als Getal geen geldige datumuitdrukking bevat, dan retourneert UUR als fout #WAARDE!
  • Als Getal geen tijdcomponent bevat, dan geeft UUR 0 terug (tijd 00:00:00).

  Aanvullende details:

  Details specifiek voor de functie UUR

  De vergelijking voor UUR is:

  UUR = INTEGER(Dagdeel * 24)

  waar,

  Dagdeel = DatumTijd – INTEGER(DatumTijd)

  Zorg ervoor dat u het gedrag van de functie begrijpt als u ooit uitdrukkingen die overeenkomen met negatieve datum-tijd-serienummers moet doorgeven aan UUR (dit zijn datums voorafgaand aan de datum die is geselecteerd als de basisdatum op de Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Calc ▸ Berekenen dialoogvenster). Als u bijvoorbeeld een positief datum-tijd-serienummer met een breuk van 0,25 doorgeeft aan UUR, wordt de waarde 6 geretourneerd (tijd 06:00:00). Als u echter een negatief datum-tijd-serienummer met een fractioneel deel van 0,25 doorgeeft aan UUR, wordt de waarde 18 geretourneerd (tijd 18:00:00).

  Bezoek Wikipedia's 24-hour_clock pagina als u meer achtergrondinformatie over dat onderwerp nodig heeft.


  Algemene informatie over de datum- en tijdfuncties van Calc

  Note pin.svg

  NB:
  Voor het gemak wordt de informatie in deze subsectie herhaald op alle pagina's die functies beschrijven in de categorie Datum en Tijd.

  • Intern in Calc, een datum/tijd-waarde wordt behandeld als een reëel getal en dit wordt soms aangeduid met de term datum-tijd serienummer. 2021-02-08 12:00:00 komt bijvoorbeeld overeen met het datum-tijd serienummer 44235.5. Het gehele deel van een datum-tijd-serienummer (vóór de komma) is het aantal dagen sinds een gedefinieerde startdatum. Het fractionele deel van een datum-tijd-serienummer (achter de komma) is de tijd van de dag uitgedrukt als een fractie van een dag. 0,25 is bijvoorbeeld gelijk aan 06:00:00 en 0,75 is gelijk aan 18:00:00.
  • Calc gebruikt 1899-12-30 als standaard startdatum (dag 0) maar u kunt naar Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Berekenen gaan om alternatieve startdatums te selecteren; we raden u echter aan deze instelling niet te wijzigen, tenzij u specifieke vereisten heeft voor compatibiliteit met oudere werkbladtoepassingen. Als u cellen met datumwaarden kopieert en plakt tussen verschillende werkbladen, controleer dan of beide documenten zijn ingesteld om dezelfde startdatum te gebruiken om onverwachte wijzigingen in de weergegeven datums te voorkomen.
  • Negatieve datum-tijd serienummers komen overeen met datums eerder dan de startdatum van Calc. Calc berekent alle datums terug tot 15 oktober 1582 met behulp van de Gregorian calendar. De dag ervoor is 4 oktober 1582 en Calc gebruikt de Julian calendar voor eerdere data.
  • Een serienummer voor datum en tijd is hetzelfde als elk ander getal, behalve dat we er meestal voor kiezen om het in de vorm van een datum/tijd weer te geven. U kunt een getal in een cel invoeren en vervolgens de opmaak van de cel wijzigen om de waarde als datum/tijd weer te geven. U kunt ook een datum/tijd in een cel invoeren en vervolgens de opmaak van de cel wijzigen om het datum-tijd-serienummer weer te geven.
  • Voor de duidelijkheid: de beschrijvingen van de Calc-functies op deze wiki-pagina's gebruiken het standaard ISO 8601-formaat voor datum en tijd omdat dit onafhankelijk moet zijn van de door u geselecteerde landinstellingen. Het standaard datumformaat op uw computer kan anders zijn. Bij het invoeren van datums als onderdeel van formules, kunnen schuine strepen of streepjes die als datumscheidingsteken worden gebruikt, worden geïnterpreteerd als rekenkundige operatoren. Daarom worden datums die in dit formaat zijn ingevoerd, niet herkend als datums en resulteren in foutieve berekeningen. Om te voorkomen dat datums worden geïnterpreteerd als onderdelen van formules, gebruikt u de functie DATUM of plaatst u de datum tussen aanhalingstekens en gebruikt u de ISO 8601-notatie. Vermijd het gebruik van locale-afhankelijke datumnotaties die fouten kunnen veroorzaken als het document onder verschillende locale-instellingen wordt geladen.
  • Tijdzone-informatie wordt niet gebruikt door de datum- en tijdfuncties van Calc.
  • Als u alleen twee cijfers van het jaar wilt invoeren (bijvoorbeeld 21 in plaats van 2021), moet Calc weten of u 2021 of 1921 bedoelt. Ga naar Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice ▸ Algemeen om het bereik van jaren te bekijken of aan te passen dat Calc zal gebruiken om tweecijferige jaarwaarden te interpreteren.
  • Calc bevat logica om te beslissen hoe tekst moet worden behandeld wanneer het wordt aangetroffen als een opdrachtelement in een rekenkundige bewerking of als een argument voor een functie die in plaats daarvan een getal verwacht. In deze context is eenduidige conversie mogelijk voor ISO 8601 datums en tijden in hun uitgebreide formaten met scheidingstekens. De eenvoudige formule =1 + "2021-02-08" geeft bijvoorbeeld meestal het resultaat 2021-02-09 (wanneer opgemaakt als een datum). Deze logica kan echter worden beïnvloed door de instellingen in het dialoogvenster Gedetailleerde berekeningsinstellingen, toegankelijk door Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Formule te selecteren en op de knop Details te drukken in het gebied "Gedetailleerde berekeningsinstellingen". Als een #WAARDE! fout optreedt, kan het zijn dat de optie Algemene fout #WAARDE! is geselecteerd, in welk geval u moet experimenteren met één van de andere opties in de keuzelijst Van tekst naar getal converteren.

  Voorbeelden:

  Formule Beschrijving Retourneert
  =UUR("13:24:59") Hier retourneert de functie de waarde 13. 13
  =UUR("2021-02-15T16:19:12") Hier retourneert de functie de waarde 16. 16
  =UUR(44.242,68) De waarde 44242.68 is het datum-tijd-serienummer voor 2021-02-15T16:19:12. Hier retourneert de functie opnieuw de waarde 16. 16
  =UUR(A1) waarbij cel A1 2020-05-31 bevat. Hier retourneert de functie 0 omdat de datumexpressie geen tijdcomponent bevat. 0

  Gerelateerde LibreOffice-functies:

  DAG

  MINUUT

  MAAND

  SECONDE

  ODF standaard:

  Section 6.10.10, part 2

  Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

  HOUR