Documentatie/Calc-functies/C.ABS

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/IMABS and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎italianoFunctienaam:

C.ABS

Categorie:

Invoegtoepassing

Samenvatting:

Berekent de absolute waarde of modulus van een complex getal.

Syntaxis:

C.ABS(Complex getal)

Retourneert:

Retourneert een niet-negatief, reëel getal dat de absolute waarde is van het complexe getal dat als argument is doorgegeven.

Argumenten:

Complex getal is een tekenreeks (tussen aanhalingstekens) die een complex getal vertegenwoordigt in de vorm a+bi of a+bj of een verwijzing naar een cel die die tekenreeks bevat, waarvan de absolute waarde moet worden berekend. a en b zijn reële getallen.

  • Als Complex getal geen imaginair deel heeft (b gelijk aan 0), kan het reële deel als een getal in plaats van een tekenreeks aan C.ABS worden doorgegeven.
  • Als Complex getal geen geldig complex getal is, retourneert C.ABS als fout Ongeldig argument (Fout:502).

Aanvullende details:

Details specifiek voor de functie C.ABS

Voor een complex getal van de vorm a+bi of a+bj is de formule voor de C.ABS-functie:

Vergelijking voor de functie C.ABS

Ga voor meer informatie over absolute waarden naar de pagina Absolute waarde van Wikipedia.


Algemene informatie over het omgaan met complexe getallen door Calc

Note pin.svg

Note:
Voor het gemak wordt de informatie in dit subgedeelte herhaald op alle pagina's die functies beschrijven die complexe getallen manipuleren.

  • Een complex getal is een getal dat kan worden uitgedrukt in de vorm a+bi, waarbij a en b reële getallen zijn en i een symbool is voor de denkbeeldige eenheid, zodanig dat i2=−1. a staat bekend als het reële deel van het complexe getal en b staat bekend als het imaginaire deel ervan.
  • In sommige disciplines kan het gebruik van i om de denkbeeldige eenheid aan te duiden ongewenst zijn en in dergelijke gevallen kan het symbool j in plaats daarvan worden gebruikt. De functies die Calc biedt om complexe getallen te verwerken, kunnen i of j gebruiken.
  • Bezoek voor aanvullende algemene achtergrondinformatie, Wikipedia's Complex number pagina.
  • Binnen Calc wordt een complex getal weergegeven als een tekenreeksuitdrukking in de vorm "a+bi" of "a+bj", waarbij a en b reële getallen zijn. Als het complexe getal een reëel getal is (b=0), kan het worden weergegeven als een tekenreeksuitdrukking of een numerieke waarde. Complexe getallenreeksexpressies mogen geen spatietekens bevatten. Voorbeelden van geldige complexe Calc-getallen zijn "2", -6, "2+3i", "3j", "12.34+56.78i" en "1e+23-1e-22j". Calc zou de strings "1+j2", "i+1" en "i+j" niet herkennen als geldige complexe getallen.
  • De weergave van de complexe getallen in strings kan tot 15 significante cijfers hebben en indien nodig wordt automatisch een wetenschappelijke opmaak gebruikt (ga naar Wikipedia's Scientific notation pagina voor meer informatie). Het decimale scheidingsteken in complexe getalreeksexpressies is altijd een punt, ongeacht de landinstelling.


Voorbeelden:

Formule Beschrijving Retourneert
=C.ABS("5+12i") Hier berekent de functie de absolute waarde van een complex getal dat de denkbeeldige eenheid i gebruikt. 13
=C.ABS("12,34-56,78j") Hier berekent de functie de absolute waarde van een complex getal dat fractionele waarden bevat voor reële en imaginaire delen, en gebruikt de imaginaire eenheid j (afgerond tot op vier cijfers). 58,1055
=C.ABS(D1) waarbij cel D1 het complexe getal 2-3j bevat. Hier berekent de functie de absolute waarde van een complex getal dat in een cel wordt ingevoerd (afgerond tot op 4 cijfers). 3,6056

Gerelateerde LibreOffice-functies:

C.IM.DEEL

C.ARGUMENT

C.REEEL.DEEL

ODF standaard:

Section 6.8.3, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

C.ABS