Documentatie/Calc-functies/C.LOG10

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/IMLOG10 and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎NederlandsFunctienaam:

C.LOG10

Categorie:

Invoegtoepassing

Samenvatting:

Berekent de logaritme tot het grondtal 10 of de gewone logaritme van een complex getal.

Syntaxis:

C.LOG10(Complex getal)

Retourneert:

Retourneert een tekenreeks die het complexe getal geeft dat de gemeenschappelijke logaritme is van het complexe getal dat als argument is doorgegeven.

Argumenten:

Complex getal is een tekenreeks (tussen aanhalingstekens) die een complex getal vertegenwoordigt in de vorm a+bi of a+bj, of een verwijzing naar een cel die die tekenreeks bevat, die het complexe getal waarvoor de gemeenschappelijke logaritme moet worden berekend. a en b zijn reële getallen.

  • Als Complex getal geen imaginair deel heeft (b gelijk aan 0), kan het reële deel worden doorgegeven aan C.LOG10 als een getal in plaats van een string.
  • Als zowel reële als imaginaire delen van Complex getal 0 zijn, retourneert C.LOG10 als fout Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Complex getal geen geldig complex getal is, retourneert C.LOG10 als fout Ongeldig argument (Fout:502).

Aanvullende details:

Details specifiek voor de functie C.LOG10

Voor een complex getal van de vorm a+bi wordt de gemeenschappelijke logaritme gegeven door de volgende vergelijking:

C.LOG10(“a+bi”) = 0,434294481903251828 * C.LN(“a+bi”)

De waarde 0,434294481903251828 is de algemene logaritme van de wiskundige constante e, die bekend staat als het getal van Euler en een waarde heeft van ongeveer 2.71828.


Algemene informatie over het omgaan met complexe getallen door Calc

Note pin.svg

Note:
Voor het gemak wordt de informatie in dit subgedeelte herhaald op alle pagina's die functies beschrijven die complexe getallen manipuleren.

  • Een complex getal is een getal dat kan worden uitgedrukt in de vorm a+bi, waarbij a en b reële getallen zijn en i een symbool is voor de denkbeeldige eenheid, zodanig dat i2=−1. a staat bekend als het reële deel van het complexe getal en b staat bekend als het imaginaire deel ervan.
  • In sommige disciplines kan het gebruik van i om de denkbeeldige eenheid aan te duiden ongewenst zijn en in dergelijke gevallen kan het symbool j in plaats daarvan worden gebruikt. De functies die Calc biedt om complexe getallen te verwerken, kunnen i of j gebruiken.
  • Bezoek voor aanvullende algemene achtergrondinformatie, Wikipedia's Complex number pagina.
  • Binnen Calc wordt een complex getal weergegeven als een tekenreeksuitdrukking in de vorm "a+bi" of "a+bj", waarbij a en b reële getallen zijn. Als het complexe getal een reëel getal is (b=0), kan het worden weergegeven als een tekenreeksuitdrukking of een numerieke waarde. Complexe getallenreeksexpressies mogen geen spatietekens bevatten. Voorbeelden van geldige complexe Calc-getallen zijn "2", -6, "2+3i", "3j", "12.34+56.78i" en "1e+23-1e-22j". Calc zou de strings "1+j2", "i+1" en "i+j" niet herkennen als geldige complexe getallen.
  • De weergave van de complexe getallen in strings kan tot 15 significante cijfers hebben en indien nodig wordt automatisch een wetenschappelijke opmaak gebruikt (ga naar Wikipedia's Scientific notation pagina voor meer informatie). Het decimale scheidingsteken in complexe getalreeksexpressies is altijd een punt, ongeacht de landinstelling.


Voorbeelden:

Formule Beschrijving Retourneert
=C.LOG10("1.2-3.4j") Hier berekent de functie de gemeenschappelijke logaritme van een complex getal dat niet-nul reële en imaginaire delen heeft. 0,556971676153418-0,534835266713002j
=C.LOG10("-i") Hier berekent de functie de gemeenschappelijke logaritme van een complex getal dat geen reëel deel heeft. Het resultaat heeft geen echte rol. -0,682188176920921i
=C.LOG10(-1) Hier berekent de functie de gemeenschappelijke logaritme van een complex getal dat geen denkbeeldig deel heeft. Het resultaat heeft geen echte rol. 1,36437635384184i
=C.LOG10("-1e20-i") Hier berekent de functie de gemeenschappelijke logaritme van een complex getal dat niet-nul reële en imaginaire delen heeft. 20-1,36437635384184i
=C.LOG10(F1) waarbij cel F1 het complexe getal 2-3j bevat. Hier berekent de functie de gemeenschappelijke logaritme van een complex getal dat in een cel wordt ingevoerd. 0,556971676153418-0,426821890855467j

Gerelateerde LibreOffice-functies:

C.EXP

C.LN

C.LOG2

C.MACHT

C.WORTEL

ODF standaard:

Section 6.8.15, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

C.LOG10