Documentatie/Calc-functies/C.SOM

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/IMSUM and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎NederlandsFunctienaam:

C.SOM

Categorie:

Invoegtoepassing

Samenvatting:

Berekent de som van meerdere complexe getallen.

Syntaxis:

C.SOM(Complex getal1 [; Complex getal2 [; … [; Complex getal255]]])

Retourneert:

Retourneert een tekenreeks die het complexe getal geeft dat het resultaat is van het optellen van de complexe getallen die als argumenten zijn doorgegeven.

Argumenten:

Complex getal1 is een string (tussen aanhalingstekens) die een complex getal vertegenwoordigt in de vorm a+bi of a+bj, of een verwijzing naar één of meer cellen die dergelijke strings bevatten , wat de complexe getallen zijn die bij elkaar moeten worden opgeteld. a en b zijn reële getallen.

Complex getal2 ... Complex getal255 zijn zoals Complex getal1

  • Als één van de complexe getallen die aan C.SOM worden doorgegeven geen imaginair deel heeft (b gelijk aan 0), kan het reële deel worden doorgegeven aan C.SOM als een getal in plaats van als een tekenreeks.
  • Als één van de aan C.SOM doorgegeven tekenreeksen geen geldig complex getal is of één van de cellen waarnaar wordt verwezen een ongeldig complex getal bevat, retourneert C.SOM als fout Ongeldig argument (Fout:502).
  • Het is mogelijk dat de argumenten die aan C.SOM worden doorgegeven geen complexe getallen bevatten. In dit geval retourneert IMSUM 0.
  • Als de complexe getallen die aan C.SOM worden doorgegeven, verschillende denkbeeldige eenheden (i of j) gebruiken, geeft C.SOM het resultaat als resultaat met de denkbeeldige eenheid van het eerste verwerkte complexe getal.

Aanvullende details:

Details specifiek voor de functie C.SOM

Voor twee complexe getallen van de vorm a+bi en c+di, implementeert C.SOM de volgende vergelijking:

Vergelijking voor de functie C.SOM

De vergelijking wordt herhaaldelijk toegepast, afhankelijk van het aantal complexe getallen dat in de argumenten is opgegeven.


Algemene informatie over het omgaan met complexe getallen door Calc

Note pin.svg

Note:
Voor het gemak wordt de informatie in dit subgedeelte herhaald op alle pagina's die functies beschrijven die complexe getallen manipuleren.

  • Een complex getal is een getal dat kan worden uitgedrukt in de vorm a+bi, waarbij a en b reële getallen zijn en i een symbool is voor de denkbeeldige eenheid, zodanig dat i2=−1. a staat bekend als het reële deel van het complexe getal en b staat bekend als het imaginaire deel ervan.
  • In sommige disciplines kan het gebruik van i om de denkbeeldige eenheid aan te duiden ongewenst zijn en in dergelijke gevallen kan het symbool j in plaats daarvan worden gebruikt. De functies die Calc biedt om complexe getallen te verwerken, kunnen i of j gebruiken.
  • Bezoek voor aanvullende algemene achtergrondinformatie, Wikipedia's Complex number pagina.
  • Binnen Calc wordt een complex getal weergegeven als een tekenreeksuitdrukking in de vorm "a+bi" of "a+bj", waarbij a en b reële getallen zijn. Als het complexe getal een reëel getal is (b=0), kan het worden weergegeven als een tekenreeksuitdrukking of een numerieke waarde. Complexe getallenreeksexpressies mogen geen spatietekens bevatten. Voorbeelden van geldige complexe Calc-getallen zijn "2", -6, "2+3i", "3j", "12.34+56.78i" en "1e+23-1e-22j". Calc zou de strings "1+j2", "i+1" en "i+j" niet herkennen als geldige complexe getallen.
  • De weergave van de complexe getallen in strings kan tot 15 significante cijfers hebben en indien nodig wordt automatisch een wetenschappelijke opmaak gebruikt (ga naar Wikipedia's Scientific notation pagina voor meer informatie). Het decimale scheidingsteken in complexe getalreeksexpressies is altijd een punt, ongeacht de landinstelling.


Voorbeelden:

Formule Beschrijving Retourneert
=C.SOM("3+4j"; "5-3i") Hier voegt de functie twee complexe getallen toe en retourneert het resultaat met behulp van de denkbeeldige eenheid van het eerste complexe getal. 8+j
=C.SOM("3,4+5,6i"; 7,8) Hier voegt de functie het complexe getal in het eerste argument toe aan het reële getal in het tweede argument (dat wordt doorgegeven als een getal in plaats van een string). 11,2+5,6i
=C.SOM(E1; E2; E3) waarbij de cellen E1, E2 en E3 respectievelijk de complexe getallen 1+2i, 3-4i en -5+6i bevatten. Hier voegt de functie de drie complexe getallen in de cellen E1, E2 en E3 toe (geïdentificeerd als afzonderlijke argumenten). -1+4i
=C.SOM(E1:E3) waarbij de cellen E1, E2 en E3 respectievelijk de complexe getallen 1+2i, 3-4i en -5+6i bevatten. Hier voegt de functie opnieuw de drie complexe getallen in de cellen E1, E2 en E3 toe (geïdentificeerd als een celbereik in een enkel argument). -1+4i

Gerelateerde LibreOffice-functies:

C.QUOTIENT

C.PRODUCT

C.VERSCHIL

ODF standaard:

Section 6.8.26, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

C.SOM